Предрождественская встреча в Калининграде 2021

Предрождественская встреча в Калининграде 2021

Opłatek Polonijny w Kaliningradzie 2021

Вечером 12 декабря 2021 года большой зал Дома Дружбы по Московскому проспекту в Калининграде под звуки прекрасных польских рождественских песен наполнился большой полонийной семьей – Автономией «Полония» и её приглашёнными гостями.

По многовековой традиции все собравшиеся преломили оплатки, желая друг другу здоровья, счастья и всего наилучшего в наступающем новом году. Тёплую атмосферу и весёлые конкурсы прервал приход особенного гостя – Святого Миколая, который принёс подарки для больших и маленьких, а также для тех, кто по разным причинам не смог присутствовать на празднике.

Быстро пролетело время, но никому не хотелось расходиться, потому что Автономия «Полония» — это одна большая и дружная семья, в которой всегда приятно встречаться.

Wieczorem 12 grudnia 2021 r. dużą salę Domu Przyjaźni przy Prospekcie Moskiewskim w Kaliningradzie pod dźwięki pięknych polskich kolęd wypełniła liczna polonijna rodzina – Autonomia Polaków „Polonia” i jej zaproszeni goście.

Zgodnie z wielowiekową tradycją wszyscy obecni podzielili się opłatkami, życząc sobie nawzajem zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Ciepłą atmosferę i wesołe zabawy przerwał przyjazd gościa specjalnego – św. Mikołaja, który przywiózł prezenty zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a także tym, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na uroczystość opłatkową.

Czas szybko leciał, ale nikt nie chciał opuszczać sali, bo Autonomia „Polonia” to jedna wielka i przyjazna rodzina, w gronie której zawsze miło się spotykać.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad