Праздничные мероприятия в Автономии «Полония»

Праздничные мероприятия в Автономии «Полония»

Uroczystości w Autonomii Polaków „Polonia”

Ноябрь для каждого поляка – особенный месяц. День всех святых (01.11), Задушки (02.11), и, конечно же, Праздник Независимости (11.11). Традиционно Автономия «Полония» в течение всего ноября организует различные праздничные мероприятия. В этом году праздничные события Автономии объединили этнических поляков со всей России, а все мероприятия были организованы при поддержке Конгресса Поляков в России.

13.11.2022 состоялось торжественное богослужение в Парафии Св. Войтеха Адальберта, после которого состоялся концерт «Виват, Полония!» с участием фольклорного коллектива «Польска». Прозвучали польские народные песни и танцы, которые никого не оставили равнодушными. Продолжился праздник в этот день традиционным польским угощением. Бигос, вареники, маковец, шарлотка, мясные рулеты, копчености, различные закуски по традиционным семейным рецептам — всего и не перечислишь!

20.11.2022 состоялся большой Всероссийский онлайн-марафон «Все поляки – одна семья», который начался с 9.00 с урока польского языка, а закончился интересной встречей с польскими региональными диалектами. Марафон объединил около 350 представителей полонийных сообществ и любителей польской культуры и польского языка от Дальнего Востока до Калининграда, а также гостей из Польши. В течение всего дня проходили интересные встречи и дискуссии, мастер-классы и викторины.

В рамках праздничных мероприятий состоялось также 2 всероссийские игры «Великие Поляки», танцевальные мастер-классы, конкурс скороговорок на польском языке, обучающий семинар по фонетике польского языка и многое-многое другое.

Выражаем благодарность Конгрессу Поляков в России в лице председателя Галины Суботович-Романовой за поддержку наших инициатив!

Listopad to wyjątkowy miesiąc dla każdego Polaka. Dzień Wszystkich Świętych (01.11), Zaduszki (02.11) i oczywiście Święto Niepodległości (11.11). Tradycyjnie Autonomia Polaków „Polonia” przez cały miesiąc organizuje różne imprezyz tej okazji. W tym roku uroczystości Autonomii zjednoczyły etnicznych Polaków z całej Rosji, a wszystkie imprezy zostały zorganizowane przy wsparciu Kongresu Polaków w Rosji.

W dniu 13.11.2022 r. w Parafii św. Wojciecha Adalberta odbyła się uroczysta Msza św., po której został zorganizowany koncert „Vivat, Polonia!” z udziałem Zespołu Folklorystycznego „P.O.L.S.K.A”. Wykonano polskie pieśni i tańce ludowe, które nie pozostawiły na Sali obojętnych. Uroczystość kontynuowano tego dnia tradycyjnym polskim poczęstunkiem. Bigos, pierogi, makowiec, jabłecznik, roladki, wędliny, różne przekąski według tradycyjnych rodzinnych przepisów – nie sposób wymienić wszystkiego!

20 listopada 2022 roku odbył się ogólnokrajowy Maraton online „Bo Wszyscy Polacy to jedna rodzina”, który rozpoczął się o godzinie 9.00 lekcją języka polskiego, a zakończył ciekawym spotkaniem z polską gwarą regionalną. Maraton zgromadził około 350 przedstawicieli środowisk polonijnych i miłośników polskiej kultury i języka polskiego od Dalekiego Wschodu po Kaliningrad, a także gości z Polski. Przez cały dzień odbywały się ciekawe spotkania i dyskusje, warsztaty i quizy.

W ramach uroczystości odbyły się również 2 ogólnorosyjskie Quizy „Wielcy Polacy”, warsztaty taneczne, konkurs łamańców językowych w języku polskim, warsztaty fonetyczne i wiele, wiele innych atrakcji.

Wyrażamy wyrazy głębokiego podziękowania Kongresowi Polaków w Rosji a szczególnie Pani Prezes Halinie Subotowicz-Romanowej za stałe wsparcie naszych inicjatyw!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad