Клуб «Польский язык для любителей»

Польский язык для любителей /
Język polski dla ochotników

Продолжаем наш цикл встреч с интересным польским языком для любителей.

На очередной встрече 10 мая мы попробовали свои силы в написании стихов на польском языке. Да! Даже тот, кто только начал изучение польского языка, может начать рифмовать! Мы совместно написали прекрасное стихотворение о любви, отдыхе и жизни. А ещё разгадали загадку-россыпь со стихотворением польского поэта Игнация Красицкого «Цапля, рыбы и рак».

Материал был подготовлен Еленой Рогачиковой, организатором этой встречи.

Через неделю любителей польского языка ждет новая встреча с польским языком. Приглашаем!

Kontynujemy nasz cykl spotkań z ciekawym językiem polskim dla ochotników.

Na kolejnym spotkaniu 10.05.2020 próbowaliśmy swoich sił w pisaniu wierszy w języku polskim. Tak! Nawet ten, kto dopiero zaczął uczyć się języka polskiego, może zacząć rymować! Stworzyliśmy wspólnie piękny wiersz o miłości, relaksie i życiu. A jeszcze rozwiązaliśmy zagadkę-rozsypankę z wierszem Ignacego Krasickiego pt. Czapla, ryby i rak.

Materiał został przygotowany przez Elenę Rogaczykową, która i jest organizatorem tego spotkania.

Za tydzień na ochotników czeka kolejne ciekawe spotkanie z językiem polskim. Zapraszamy!