Польский разговорный сленг

Польский разговорный сленг /
Polska gwara potoczna (slang)

Gwara (ang. Slang) — potoczna odmiana języka używana przez jakąś grupę zawodową lub środowiskową.

Сленг — разговорный вариант языка, используемого какой-либо профессиональной или общественной группой.
Сленг в любом языке является неотъемлемой частью общения. Польский язык не исключение. Чтобы лучше и комфортнее чувствовать себя при посещении Польши, предлагаем Вам познакомиться с некоторыми словами и выражениями польского сленга.

Slang w każdym języku jest integralną częścią komunikacji. Język polski nie jest wyjątkiem. Aby poczuć się lepiej i wygodniej podczas wizyty w Polsce, zalecamy zapoznanie się z kilkoma słowami i wyrażeniami polskiego slangu

Интересные ссылки с видеофильмами о сленге:

А здесь можно прочитать интересный материал о сленге и диалектах:

https://epodreczniki.pl/a/czy-mowimy-po-polsku-jesli-poslugujemy-sie-gwara/D19CTDwmI
http://gazetapetersburska.org/wp/language/pl/o-co-kaman-czyli-gwara-mlodziezowa/

Угадай слова / Zgadnij słowa

Стань миллионером / Szansa na milion