Польские рыбы

Польские рыбы / Polskie ryby

Рыба является частью польских кулинарных традиций, так как Польша располагается на берегу Балтийского моря, а об одной из главных польских рек — Висле — слагают легенды, пишут стихи и картины. Предлагаем Вам проверить свои знания в этой области!

Ryby wpisują się w polskie tradycje kulinarne, gdyż Polska leży nad brzegiem Bałtyku, a o jednej z głównych polskich rzek – Wiśle pisane są legendy, wiersze i obrazy. Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w tym zakresie!

Автор задания / autorka zadania — Елена Рогачикова / Elena Rogaczykowa