Польские акценты в Калининграде

Польские акценты в Калининграде/
Polskie akcenty w Kaliningradzie

Мы очень любим путешествовать, а вы? Думаем, что тоже.
Путешествия — это возможность узнать что-то новое и даже лучше узнать себя!
И сегодня мы совершим небольшое, но, надеемся, интересное путешествие по улицам города Калининграда, которые так или иначе связаны с Польшей.
Ниже представлена виртуальная карта нашей экскурсии.

Uwielbiamy podróżować. A Państwo? Myślimy żе również.
W sumie podróż jest okazją do poznania nowych rzeczy, a nawet lepszego poznania siebie .
Dziś zrobimy małą, ale mamy nadzieję, ciekawą podróż ulicami naszego miasta, które w jakiś sposób są związane z Polską.
Poniżej przedstawiona jest mapa wirtualna naszej wycieczki.

Экскурсию проводят Вера и Марина Мигурские / Wycieczkę prowadzą Wiera i Marina Migurskie

Автор проекта Марина Мигурская / Autorka projektu Marina Migurska