Polska na dłoni

W dniach 27.09-01.10.2017 odbył się projekt krajoznawczoedukacijnyPolska na dłoni“, który został zafinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Сzłonkowie Kaliningradzkiej Autonomii Polaków «Polonia» — Lidiia Dovgopolik, Liudmila Gnatenko, Ilona Petrenko, rodziny Artemowowie, Sawelewowie, Pelikhanowie — zwiedziłi Węgorzewo, Olsztynek, Ostródę, Frombork, przy tym mając możliwość skorzystać z zajęć rękodzielniczych (garncarstwa, tkactwa, malarstwa na szklе i zabawkach drewnianych).

Główna część programu odbyła się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, który mieści się w zabytkowym budynku o charakterze podmiejskiego dworku. Eksponowane są na terenie parku etnograficznego przy Muzeum przykłady tradycyjnego budownictwa mazurskiego – drewniane chaty z Krzyżewa (pow. ełcki) i Woźnic (pow. mrągowski), drewniana remiza z Ołownika i szachulcowa kuźnia z Zabrostu Wielkiego (pow. węgorzewski) oraz murowany dom z Węgorzewa. W tych pomieszczeniach działają pracownie rękodzielnicze.

Teraz każdy uczestnik umie pleść na palcach sznury, tkać na krosnach i robić inne rzeczy, o których przedtem nie znał. Warto zauważyć, że mężczyźni z grupy uczestniczyli w warsztatach z wielkim zainteresowaniem. Chłopiec Maxim Pelikhan został mistrzem tkania i pracy na kole garncarskim!

Później przy zwiedzaniu Skansenа w Olsztynku członkowie grupy byli bardzo zadowoleni, widząc przedmioty codziennego życia przodków, część z których już nauczyli się majstrować. Na terenie tego Muzeum Etnograficznego znajduję się wiele obiektów najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. Tu nawet jest kopia obiektu z Matrosowo (wcześniej Gilge) obwodu Kaliningradzkiego – Wędzarnię rybacką. To znaczy łączy nas historia i kultura.

Bardzo ważne jest aby nie straci

tradycji i rzemiosła naszych przodków.

Jak powiedział mój ulubiony poeta Władysław Bełza: “…bo z przeszłości — przyszłość rośnie!” (W podziemiach Wawelu).

Również w programie tego projektu byłо zwiedzanie miasta Ostróda i zamkа rycerzy wе Fromborku.

Uczestnicy projektu wrócili do domu pełni dobrych wrażeń i użytecznej wiedzy. Podczas wycieczek i warsztatów рoznali wielu nowych rzeczy z etnografii, krajoznawstwa i rękodzielia.

W imieniu członków grupy I swoim własnym сhciałabym przekazać podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie za wsparcie naszej Polonii!

Szczególne podziękowania dla Prezesa Polonii – Pani Helene Rogaczykowej za aktywną działalność i rozwój naszej społeczności.

 

 

 

 

Ilona Petrenko.