Полонийный пикник «Majówka Polonijna»

Полонийный пикник "Majówka Polonijna"

Piknik Polonijny "Majówka Polonijna"

В этом году 19 июня члены Автономии «Полония» решили провести свой ежегодный традиционный пикник в «Подворье на Хуторской». Это хорошее и удобное место для семейного отдыха. Можно отдыхать и в дождь и при ветре. Там есть зоопарк и другие места для детских забав.
Мы провели время не только за вкусным столом, но и с веселыми играми и конкурсами. Вспомнили популярные польские сказки, забивали гвозди в пеньки на скорость, соревновались в меткости метания подков на ветку «березы», играли в настольный футбол, а также не забыли нашу «счастливую корову», так как при попадании кольцами на её рога, сбываются пожелания о достатке и здоровье.
Было тепло, солнечно и радостно, как и бывает всегда, когда на полонийный отдых собирается наша Полония.

W tym roku 19 czerwca członkowie Autonomii Polaków «Polonia» postanowili zorganizować swój coroczny tradycyjny piknik w «Dworze na Chutorskiej». Jest to dobre i wygodne miejsce na rodzinny wypoczynek. Można odpocząć w każdą pogodę. Jest zoo i inne miejsca do zabawy dla dzieci.
Spędziliśmy czas nie tylko przy pysznym stole, ale także zorganilowaliśmy zabawy konkursy. Przypomnięliśmy sobie popularne polskie bajki, wbijali gwoździe w drewno na prędkość, rywalizowali w celności rzucania podkówkami na gałąź «brzozy», graliśmy w piłkarzyki, a także nie zapomnięliśmy o naszej «szczęśliwej krowie», ponieważ po rzucaniu kołeczkami w rogi spełniają się życzenia dobrobytu i zdrowia.
Było ciepło, słonecznie i radośnie, jak to zawsze bywa, kiedy Polonia wybiera się na wypoczynek polonijny.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad