Полонийный пикник «Majówka Polonijna» 2020

Полонийный пикник "Majówka Polonijna" 2020

18 июля на территории Куршской косы состоялся традиционный ежегодный Полонийный Пикник.
Прекрасная погода, польские танцы, интересная программа собрали представителей Калининграда и области. До встречи на следующем пикнике!

Благодарим за прекрасную организацию членов Полонии — Татьяну и Николая Семянниковых, Ивана и Елену Карпюк.

18 lipca na terenie Mierzei Kurońskiej odbył się tradycyjny coroczny Piknik Polonijny.
Przepiękna pogoda, polskie tańce, ciekawy program zebrał polonusów z Kaliningrada oraz obwodu kaliningradzkiego. Do zobaczenia na kolejnym Pikniku!

Dziękujemy za doskonałą organizację członków Polonii Tatianę i Nikołaja Siemiannikowych oraz Iwana i Elenę Karpiuków.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad