Полонийные приключения в зоопарке

Полонийные приключения в зоопарке /
Polonijne przygody w ZOO

27 июня этого года ученики субботней школы Автономии «Полония» вместе с родителями и учителями нашей школы отправились в Калининградский зоопарк. Это было необычное путешествие, а урок об истории зоопарка, о разных животных, их жизни в природе.

У команд, а их было 3 — Лили Попс, Волки, Аисты — было много интересных заданий, в том числе измерение роста всех членов команды с помощью специальной линейки, которая показывала рост отдельных животных, подсчёт всех животных, в названии которых есть буква А.

Было очень здорово, что даже гроза передвинулась во времени, чтобы не помешать нам. Знакомила всю группу с зоопарком Елена Рогачикова, которая не только председатель Автономии и руководитель Субботней школы, но и многолетний гид-переводчик по городу для польских туристических групп.

27 czerwca br uczniowie Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków «Polonia» razem z rodzicami i nauczycielkami naszej Szkoły wybrali się do kaliningradzkiego ZOO. Nie było to zwykła wycieczka, lecz lekcja o historii ZOO, o różnych zwierzętach, ich życiu w naturze.

Drużyny, a było ich 3 — Lili Pops, Wilki, Bociany, miały dużo ciekawych zadań, m.in. zmierzyć wzrost wczystkich członków drużyny specjalną linijką, która jest dopasowana do wzrostu poszczególnych zwierząt, policzyć wszystkie zwierzęta, w nazwie których jest litera A.

Było fantastycznie i nawet burza przesunęła się w czasie, żeby nam nie przeszkadzać. Przeprowadziła całą grupę po ZOO Elena Rogaczykowa, która jest nie tylko prezesem Autonomii i kierownikiem Sobotniej Szkoły, ale i wieloletnim przewodnikiem po mieście dla polskich grup turystycznych.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad