Podaj rękę łapom zwierząt

Uroczyste otwarcie wystawy dziecięcych prac plastycznych «Podaj rękę  łapom zwierząt» (Studium Malarskie «Wesołe Farby» kierownik — Swetlana Maksimowa, Autonomiа «Polonia» ) odbyło się  17.01.2016 r.,w Centralnej Bibliotece dla dzieci im. S. Michałkowa (m.Kaliningrad, ul. P. Morozowa 2a). Zaprezentowane  rysunki zostały wykonane różnymi technikami . Autorami 28 prac są dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Głównym celem wystawy — zwrócenie uwagi na problem bezdomnych zwierząt.  W naszym okrutnym czasie  kontakt  z zwierzątami będzie pomagać dzieciom dorosnąć   myślącymi zmysłowymi  ludzimi,  niezależnie od narodowości i religii, ponieważ świat zwierząt, uczy odpowiedzialności  zaufaniu i współczuciu. Dziecko, za pomocą rysunku może zrozumieć  i pokazać wszystkim ból i samotność bezdomnych zwierząt.

W imprezie wzieli udzial:  Pani Dagmara Lukovic, Konsul ds kultury Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie;  Przezes Autonomii “Polonia” , Pani Helena Rogaczykowa;  Członkini stowarzyszenia twórczego „Abris”, znana kaliningradzka malarka, Pani Zoja Duleckaja-Pawliuczik; Kurator schroniska bezdomnych zwierząt  «Przyjaciel», Pani Galina Golowko.