Открытие Субботней школы

Открытие Субботней школы

21.09.2019 в Субботней школе Автономии «Полония» весело и интересно начался новый учебный год. Ученики четырех набранных классов в возрасте от 3х до 16 лет танцевали и пели, играли в польские игры и соревновались в квесте на знание Польши, ее географии и традиций. После полонеза, который станцевали учителя и ученики 2го и 3го класса, к танцующим присоединились самые юные ученики школы.
В завершение праздника каждый ребенок получил подарок от школы, а сладкое угощение ждало всех в классах. Елена Рогачикова поздравила детей и родителей с началом нового учебного года и представила учителей школы. Ирину Артемову (учитель 3го класса), Ольгу Гаврильчик (учитель 2го класса), Елену Рогачикову (учитель 1б класса) и Регину Зиновьеву (учитель 1а класса) мы тоже поздравляем и желаем успехов и творчества в работе!

21.09.2019 w Szkole Sobotniej Autonomii Polaków «Polonia» wesoło i interesująco rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie czterech klas w wieku od 3 do 16 lat tańczyli i śpiewali, bawili się w polskie gry i konkurowali w quizie o Polsce, jej geografii i tradycji. Po polonezie, który zatańczyli uczniowie 2. i 3. klasy do tańczących dołączyly się najmłodsze uczniowie szkoły.
Na zakończenie uroczystej imprezy każdy dzieciak dostał od szkoły prezent, a słodki poczęstunek czekał na wszystkich w salach wykładowych. Pani Elena Rogaczykowa pogratulowała wszystkim rozpoczęcia nowego roku szkolnego i przedstawiła wszystkich nauczycieli szkoły. Serdecznie gratulujemy Pani Irinie Artiomowej (klasa 3.), Pani Oldze Gawrilczyk (klasa 2.), Pani Elenie Rogaczykowej (klasa 1b) i Pani Reginie Zinowjewej (klasa 1a) i życzymy sukcesów i twórczości w pracy!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad