Остановилось великое польское сердце…

Остановилось великое польское сердце...

Nie bije się wielkie polskie serce ...

🇵🇱🇵🇱 С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 января 2022 года перестало биться сердце одного из старейших полонийных деятелей и одного из основателей полонийного сообщества нашего региона, многолетнего председателя первой организации польской культуры Калининградской области — пана Клеофаса Лавриновича. Все свои силы и энергию он отдавал на развитие общества польской культуры, сохранение польских традиций. Делился своими знаниями и своим опытом. Его неоценимый вклад в полонийное движение был неоднократно отмечен государственными наградами польского правительства и благодарственными письмами. Спасибо, пан Клеофас, за Ваш оптимизм, опыт и бесконечную любовь к польской культуре и Польше!
Выражаем соболезнования семье и близким. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🙏
🇵🇱🇵🇱 Z głębokim żalem informujemy, że 21 stycznia 2022 roku przestało się bić serce jednej z najstarszych postaci polonijnej i jednego z założycieli społeczności polonijnej naszego regionu, wieloletniego prezesa pierwszej organizacji polonijnej w Obwódzie Kaliningradzkim Pana Kleofasa Ławrynowycza. Całą swoją siłę i energię poświęcił rozwojowi społeczeństwa polonijnego, zachowaniu polskich tradycji. Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jego nieoceniony wkład w ruch polonijny był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi przez rząd polski i listami z podziękowaniami. Dziękuję Panu Kleofasowi za optymizm, doświadczenie i niekończącą się miłość do polskiej kultury i Polski! R.I.P. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim.
🙏🇵🇱