Ogólnorosyjski konkurs

Ogólnorosyjski konkurs rysunków dziecięcych «Kocham Bursztyn» . Общероссийский конкурс детского рисунка «Я люблю Янтарь».

Zgodnie z wynikami ogólnorosyjskiego konkursu rysunków dziecięcych «Kocham Bursztyn» uczniowie polonijnego Studium «Wesołe farby» otrzymały nagrody i wyróżnienia, m.in. w kategorii wiekowej 6-9 lat zajął 3 miejsce i ramkę cyfrową otrzymał Jurij Pucznin(9 lat). Z kolei Ekaterina Galanskaja (15 lat) oraz Ali Churszudow (6 lat) zostały odznaczone przez jury i otrzymały książki.
Na konkurs nadesłano ponad 300 prac z różnych miast Rosji.
Wręczenie nagód i certyfikatów oraz Bursztynowych upomników odbyło się w uroczystej atmosfery, w m. Jantarnyj dnia 03 czerwca 2015 r.

По результатам Всероссийского конкурса детского рисунка «Я люблю Янтарь» ученики полонийной студии «Веселые краски» получили награды. В возрастной категории 6-9 лет 3 место и цифровую рамку получил Пучнин Юрий ( 9 лет). Галанская Екатерина (15 лет) и Хуршудов Али (6 лет), были отмечены жюри и награждены книгами.
На конкурс было прислано более 300 работ из разных городов России .
Награждение победителей и вручение подарков из янтаря прошло в торжественной обстановке в п. Янтарный 3 июня 2015 г.