Новая рубрика — «Детская страничка»

Новая рубрика - «Детская страничка» / «Zakątek Wróbelka»

Уважаемые новые и постоянные гости нашего сайта!
Мы хотим представить вам наш новый раздел – «Детская страничка» или «Zakątek Wróbelka» (Уголок Воробушка).
Воробушки – так мы любя называем наших детей, отсюда и название странички. В этом разделе будут разные рубрики, которые, мы очень надеемся, будут интересны вашим детям. Что же вы здесь увидите?
В разделе «Читаем детям» / «Czytamy dla dzieci» мы будем читать сказки, которые вы сможете включить воробушкам перед сном, а на следующий день предложить им с этими сказками поиграть. Как? Можно нарисовать иллюстрацию. Можно открыть текст сказки и самостоятельно его прочесть, а потом запомнить основные слова и их значение, и выполнить упражнения-игры, перейдя по ссылке под видео…
Таким же образом можно будет заниматься с разделом «Польские легенды» / «Legendy Polskie» и кроме новых слов вы сможете узнать истории, рассказанные о Польше, прикоснуться к ее истории и культуре.
«Учимся играя» / «Uczymy się grając» предложит вам решить различные тематические кроссворды и викторины.
В разделе «Золотые ручки» / Warsztacik «Złota Rączka» вы увидите мастер-классы, подготовленные для детей, в том числе и нашими ребятами.
В рубрике «Моя Польша» / «Moja Polska» ребята будут делиться своими впечатлениями о Польше, о тех местах, где они были или которые хотели бы посетить, рассказывать, что интересного они узнали о культуре, традициях, истории и географии Польши.
А «Чирикающие Воробушки» / «Ćwierkające Wróbelki» поднимут вам настроение песнями или стихами в собственном исполнении.
Мы надеемся, что вам будет весело и познавательно!
Приглашаем заглядывать на страничку!
Кроме того, при желании вы можете быть не только зрителями, но и участниками – присылайте иллюстрации. сделанные вашими детей к сказкам и легендам, мастер-классы, рассказы, стихи и песни для наших рубрик на адрес [email protected].

Drodzy nowi i stali goście naszej strony!
Chcemy przedstawić Państwu naszą nową sekcję – «Zakątek Wróbelka” czyli «Детская страничка».
Wróbelki – tak nazywamy nasze kochane dzieci, stąd nazwa strony. W tej sekcji znajdą się różne rubryki, które, mamy nadzieję, zainteresują dzieci. Co tu będzie można zobaczyć?
W dziale «Czytamy dla dzieci» będziemy czytać bajki, które można włączyć wróbelkom przed snem, a następnego dnia zaproponować im zabawy z tymi bajkami. Jakie? Mogą narysować ilustrację. Mogą przeczytać tekst bajki samodzielnie, a następnie zapamiętać główne słowa i wykonać ćwiczenia-gry, klikając link pod filmikiem…
W ten sam sposób będzie można się zająć po wysłuchaniu «Legend Polskich»: oprócz nowego słównictwa będzie można poznać historyjki opowiedziane o Polsce, dotknąć jej historii i kultury.
«Uczymy się grając« poprosi dzieci o rozwiązanie różnych tematycznych krzyżówek i quizów.
W sekcji Warsztacik «Złota Rączka» dziecko znajdzie warsztaty przygotowane dla nich, w tym uczniami naszej Szkoły Sobotniej.
W rubryce «Moja Polska» dzieci będą się dzielić swoimi wrażeniami o podróżach do Polski, oraz o tych miastach, które chciałyby zwiedzić,, opowiadać, czego dowiedziały się o kulturze, tradycjach, historii i geografii Polski.
«Ćwierkające Wróbelki» rozweselą was piosenkami lub wierszykami we własnym wykonaniu.
Mamy nadzieję, że to będzie zabawne i pouczające! Zapraszamy do naszej strony!
Oprócz tego, jeśli dziecko zechce, może być nie tylko widzem i słuchaczem, ale także brać w tym udział — wysyłać ilustracje, wykonane do bajek i legend, filmiki z warsztatami, wierszykami i piosenkami do naszych rubryk pod adres [email protected].