Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Piękny świat polskich książek”

w ramach Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie.

                  Organizator: MIEJSCOWA NARODOWOŚCIOWO-KULTURALNA

                          AUTONOMIA „POLONIA” m.KALININGRAD

Konkurs jest adresowany do uczestników w wieku 5-20 lat ze środowisk polonijnych na całym świecie oraz z terenu Polski. Konkurs pozwala zapoznać się z bajkami, legendami, opowiadaniami, wierszami literatury polskiej. Chcemy, aby ten konkurs zmobilizował uczestników do zgłębiania wiedzy o Polsce, tradycji i kulturze, literaturze polskiej.

KARTA ZG (1)

Regulamin Konkursu Plastycznego (1)