Конкурс творческих работ среди детей и молодежи «Открытка с сердцем»

Конкурс творческих работ среди детей и молодежи "Открытка с сердцем" /
Konkurs prac plastycznych "Kartka z serduszkiem"

Объявляется конкурс творческих работ среди детей и молодежи «Открытка с сердцем», который приурочен ко Дню Бабушки и Дню Дедушки. На конкурс принимаются открытки, приготовленные к праздникам самими участниками.
Возраст участников — до 20 лет (индивидуальные работы), без ограничения возраста (групповые работы).
Один участник может представить на конкурс 1 индивидуальную работу и 1 групповую. Размер работы — не более А5 (210 x 148 мм) (в том числе и в сложенном виде, если это предполагается). Техника выполнения — любая.
Работы принимаются до 21.01.2020 по адресу: ул. Дм. Донского, 7, офис 206/207 (время приема будет указано позже).

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka ogłaszamy konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży «Kartka z serduszkiem». Przyjmujemy kartki własnej roboty dla najstarszych członków rodziny, przygotowane z okazji tego święta.
Wiek uczestników — do lat 20 (prace indywidualne), bez ograniczenia wieku (prace grupowe).
Jeden uczestnik może przedstawić na konkurs 1 pracę indywidualną oraz 1 pracę grupową. Rozmiar pracy konkursowej — maksymalnie A5 (210 x 148 mm) (w tym w wersji składanej, jeżeli tak ma być). Technika wykonania — dowolna.
Prace są przyjmowane do dnia 21.01.2020 pod adresem: ul. Dm. Donskiego, 7, biuro 206/207 (godziny zostana określone w późniejszym czasie).