Конкурс детских рисунков «Чудесный праздник Рождества»

Конкурс детских рисунков
«Чудесный праздник Рождества»/
Konkurs dziecięcych prac plastycznych
«Cudowne Święto Bożego Narodzenia»

Объявляется конкурс детского рисунка среди детей в трех возрастных категориях:

  • в возрасте от 3 до 6 лет;
  • в возрасте от 7 до 10 лет;
  • в возрасте от 11 до 18 лет.

Тема конкурса – «Чудесный праздник Рождества». Организатор конкурса — Автономия поляков «Полония» (Калининград).
Цель конкурса: воспитание польских традиций, связанных с Рождеством Христовым.
Победителям конкурса за 1-3 места будут вручены памятные дипломы.
Работы в любой технике исполнения принимаются каждую субботу с 01.12.2020 по 19.12.2020 (с 19.00 до 20.00) в офисе Автономии «Полония» по адресу г. Калининград, ул. Дм. Донского, дом 7/11, офис 206/207. К каждому рисунку должна быть прикреплена на отдельном листе следующая информация: фамилия и имя участника, возраст, адрес электронной почты участника или представителя. Формат работ – А4.
Итоги конкурса будут объявлены жюри 21.12.2020 во время открытия онлайн выставки конкурсных работ. Конкурсные работы и результаты конкурса будут доступны на сайте.

Приглашаем к участию польские школы не только Калининградской области и России, но и других стран! Достаточно отправить отсканированную работу по адресу: [email protected] с названием конкурса, необходимой информацией об участнике и представляемой школе или польской общественной организации!

Ogłaszamy konkurs dziecięcych prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych:

  • wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
  • wśród dzieci w wieku od 7 do 10 lat;
  • wśród dzieci w wieku od 11 do 18 lat;

Temat konkursu „Cudowne Święto Bożego Narodzenia”. Organizatorem konkursu jest Autonomia Polaków «Polonia» (Kaliningrad).
Cel konkursu to pielęgnowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Za zajęcie I — III miejsca zwycięzcy dostają dyplomy.
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice i będą przyjmowane w każdą sobotę od dnia 01.12.2020 do dnia 19.12.2020 (w godzinach 19.00-20.00) pod adresem Kaliningrad, ul. Dm. Donskogo, dom 7/11, biuro 206/207. Do każdego rysunku należy dołączyć następujące informacje na osobnej karteczce: nazwisko i imię uczestnika, wiek, adres e-mail uczestnika lub przedstawiciela. Format prac plastycznych — A4.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2020 podczas otwarcia on-line wystawy prac konkursowych. Prace konkursowe i wyniki konkursu będą dostępne do oglądania na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału Szkoły polonijne nie tylko z obwodu kaliningradzkiego, z Rosji, ale również innych krajów! Wystarczy wysłać zeskanowaną pracę na adres: [email protected] z podaniem nazwy konkursu, niezbędnej informacji o uczestniku i reprezentowanej Szkole bądź organizacji polonijnej!