Конференция «История наших семей» и открытие фотовыставки

Конференция «История наших семей»
и открытие фотовыставки /
Konferencja ewluacyjna projektu „Historia naszych rodzin”
oraz otwarcie wystawy fotograficznej

29 сентября 2019 года состоялась презентация 2-го этапа нашего проекта «История наших семей». Были представлены брошюра и фотовыставка, в которых разместились рассказы о судьбах 15 семей польского происхождения. От всего сердца благодарим Генеральное Консульство РП в Калининграде за постоянную поддержку и финансовую помощь при организации данного проекта! Самая искренняя благодарность за неоценимую помощь и активное участие в подготовке и реализации проекта для Игоря Кулина, Гелены Карягиной, Натальи Бутенко, Марины Мигурской, Максима Tajurskiego, Ирины Артемовой! Благодарим всех гостей и участников проекта за участие в конференции и открытии фотовыставки!

Выставку можно увидеть в офисе Автономии «Полония», а с 07.10.2019 выставка также будет открыта для просмотра всеми желающими в Доме Дружбы г. Калининграда (ул. Пугачева, 26а).

29 września br. odbyła się prezentacja 2. etapu naszego projektu pt. „Historia naszych rodzin”. Została zaprezentowana broszura i wystawa fotograficzna, w których opisaliśmy losy kolejnych 15 rodzin polonijnych. Serdecznie dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP w Kaliningradzie za stałe wsparcie i pomoc finansową w zorganizowaniu projektu! Szczere podziękowania za zaangażowanie i aktywny udział w zorganizowaniu tego projektu dla Igora Kulina, Geleny Kariaginej, Natalii Butenko, Mariny Migurskiej, Maksyma Tajurskiego, Iriny Artiomowej! Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom za udział w konferencji i otwarciu wystawy!

Wystawa jest dostępna do obejrzenia w siedzibie Autonomii Polaków „Polonia”, a od 07.10.2019 będzie również dostępna dla wszystkich chętnych w Domu Przyjaźni m. Kaliningrad przy ul. Pugaczewa, 26a.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad