Конференция «История наших семей» 3

Конференция «История наших семей» 3 /
Konferencja „Historia naszych rodzin” 3

Сегодня состоялась заключительная онлайн-конференция нашего проекта «История наших семей». Это был уже 3 выпуск.В течение всего года мы шаг за шагом собирали семейные истории членов нашей организации, искали в семейных архивах фотографии, по крупицам восстанавливали порой трагические судьбы тех, кого уже нет с нами. Были подготовлены выставка и брошюра. А сегодня все выслушали рассказы участников проекта. Открыл конференцию доклад председателя Автономии «Полония» и автора идеи проекта Елена Рогачикова, которая рассказала о судьбах поляков этого региона в XIV-XXI вв. География участников конференции — Россия и Польша. После выступлений слушатели задавали докладчикам вопросы. Благодарим всех участников и организаторов (Марину Мигурскую и Гелену Карягину) за такое интересное культурно-историческое событие!

Dzisiaj odbyła się ewaluacyjna online-konferencja naszego projektu «Historia naszych rodzin». To była z kolei 3. edycja. Przez cały rok zbieraliśmy historie naszych polonusów, szukaliśmy zdjęć z archiwów rodzinnych, krok po kroku notowaliśmy wspomnienia rodzinne, ciekawe losy tych, kogo już nie ma wśród nas. Została przygotowana wystawa i broszura. A dzisiaj wszyscy zebrani wysłuchali opowiadań naszych uczestników. Wykład inauguracyjny ogłosiła Prezes Autonomii Polaków «Polonia» i pomysłodawca projektu Elena Rogaczykowa, która opowiedziała o losach Polaków na tych terenach w XIV-XXI w. Uczestnicy z Rosji i z Polski po występach zadawali pytania uczestnikom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za takie ciekawe przedsięwzięcie polonijno-historyczne!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad