Клуб «Польша на ладони» — Вкусное путешествие по Польше

Клуб "Польша на ладони" - Вкусное путешествие по Польше

Klub "Polska na dłoni" - Pyszna wycieczka po Polsce

Клуб "Польша на ладони" открыл новый цикл встреч

С началом нового календарного года в Автономии «Полония» возобновили свою работу познавательные клубы. Один из них называется «Польша на ладони», во время встреч участники клуба знакомятся с конкретным регионом Польши, его культурой, кухней, костюмами, легендами и традициями.

На первой в этом году встрече все участники отправились в виртуальное путешествие, во время которого нужно было по кулинарному блюду угадать регион Польши, откуда оно родом. Оказалось, что угадать гуральскую, мазурскую, любельскую и другие кухни удалось не без труда. «Вкусно и познавательно» — так определили эту встречу участники.
До встречи в феврале!

Klub "Polska na dłoni" rozpoczął nowy cykl spotkań

Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego w Autonomii «Polonia» wznowiły pracę kluby poznawcze. Jeden z nich to „Polska w dłoni”, podczas spotkań klubowicze zapoznają się z konkretnym regionem Polski, jego kulturą, kuchnią, strojami ludowymi, legendami i tradycjami.

Na pierwszym w tym roku spotkaniu wszyscy uczestnicy wybrali się w wirtualną podróż, podczas której należało odgadnąć region Polski z potrawy kulinarnej, czyli skąd ona pochodzi. Okazało się, że nie bez trudu odgadnęli kuchnię góralską, mazurską, lubelską i inne. „Pysznie i pouczająco” – tak uczestnicy określili to spotkanie.
Do zobaczenia w lutym!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad