Клуб «История Польши в культуре: от истоков до современности»

Клуб "История Польши в культуре: от истоков до современности"

Klub „Historia Polski w kulturze: od początków do współczesności”

📚 Приглашаем всех желающих на очередную встречу Клуба «История Польши в культуре: от истоков до современности», которая состоится 25.05.2024 в 14.00!

На ежемесячных встречах члены Клуба знакомятся со страницами польской истории через живопись, литературу, кинематограф, архитектуру, персоналии.

Запись по тел. +79062385525 (Телеграм) до 22.05.2024.

📚 Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Klubu „Historia Polski w kulturze: od początków do współczesności”, które odbędzie się 25.05.2024 o godz. 14.00!

Co miesiąc członkowie Klubu poznają kolejne wydarzenia z historii Polski poprzez malarstwo, literaturę, kino, architekturę i osobowości.

Zapisy za pomocą Telegram do dnia 22.05.2024 +79062385525.