Калининград. Час W. Полония помнит

Калининград. Час W. Полония помнит / Kaliningrad. Godzina W. Polonia pamięta

В 77-ю годовщину начала Варшавского восстания мы вспоминаем героев тех дней … Склоняем головы перед их мужеством и самопожертвованием за их великое стремление к свободе. 1 августа 1944 года на баррикадах повстанцев они поставили на карту свою молодость, здоровье и жизнь, потому что «хотели быть свободными и обязаны своей свободой сами себе». В этот особенный день поляки обязаны им памятью за храбрость, борьбу и пролитую кровь … Когда в память о тех днях в Польше в 17.00 зазвучат звуки сирен, каждый поляк, где бы он ни был, останавливается на минуту, чтобы подумать о молодых людях, которые 77 лет назад выразили свое несогласие с пленом и жестокостью. Члены Автономии «Полония» также почтили память погибших в Варшавском восстании минутой молчания.

Благодарим Леонарда Погорельского за организацию памятной акции.

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętamy o bohaterach tamtych dni… Chylimy czoła przed ich odwagą i ofiarą jaką ponosili za wielkie pragnienie wolności. Idąc 1 sierpnia 1944 roku na powstańcze barykady, położyli na szali swoją młodość, zdrowie i życie bo „chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać”. W tym szczególnym dniu jesteśmy im winni pamięć za męstwo, walkę i przelaną krew… Kiedy w Polsce o godz. 17.00 dźwięk syren przypomni tamte chwile, każdy Polak zatrzymuje się i myśli o młodych ludziach, którzy 77 lat temu w ten właśnie sposób dali wyraz swojego sprzeciwu wobec niewoli i okrucieństwa. Członkowie Autonomii Polaków «Polonia» również oddali hołd poległym bohaterom Powstania Warszawskiego.

Serdeczne podziękowania dla Leonarda Pogorelskiego za zorganizowanie akcji.

Фото и видео: Polonia Kaliningrad