Калейдоскоп красок Фестиваля национальностей в Светлогорске

Калейдоскоп красок Фестиваля национальностей в Светлогорске

Kolorowe barwy Festiwalu narodowości w Swietłogorsku

17 сентября 2022 года Автономия «Полония» приняла участие во Всероссийском Фестивале «Вместе мы Россия», который прошел в г. Светлогорске. В нашей программе была танцевальная программа: Вальчик Любельский, Трояк, Клапок Овчаречек (Верхняя Силезия).

На польском подворье были организованы ремесленные мастер-классы, в ходе которых изготавливались народные украшения; народные игры; мастер-классы по народным танцам и песням со зрителями; викторина о народном костюме (как правильно его носили, для кого он предназначался, символическое значение отдельных частей костюма); викторина с призами; презентация польских блюд. Даже облачное небо прояснилось, и лучи солнца осветили весь праздник.

Благодарим фольклорный ансамбль «P.O.L.S.K.A» за прекрасное выступление, а членов Автономии за участие в работе польского подворья!

17 września 2022 roku Autonomia Polaków «Polonia» wzięła udział w Ogólnorosyjskim Festiwalu «Razem jesteśmy Rosją», który odbył się w mieście Swietłogorsk. Nasz program obejmował występ taneczny: Walczyk Lubelski, Trojak, Klapok Owczareczek (Górny Śląsk).

Na polskim stoisku zostały zorganizowane warsztaty rękodzielnicze, podczas których robiono biżuterię na ludowo; gry ludowe; warsztaty tańców ludowych i piosenek z widzami; quiz o strojach ludowych (jak był prawidłowo noszony, dla kogo był przeznaczony, symboliczne znaczenie poszczególnych części stroju); quiz z pamiątkami; prezentacja potraw polskich. Nawet pochmurne niebo się rozjaśniło i przepuściło promienie słońca, które rozświetliły cały festiwal.

Dziękujemy Zespołowi folklorystycznemy «P.O.L.S.K.A» za piękny występ, a członkom Autonomii za prezentache polskiego stoiska!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad