Июль с байдарками

Июль с байдарками

Lipiec z kajakami

Каждый год члены Автономии «Полония» организуют сплав на байдарках в разных уголках Калининградской области. В июле этого года была выбрана река Лава в Знаменске. С пристани Фермы Тюниных многочисленная полонийная команда стартовала в направлении водопада. Спустя час водных приключений погода испортилась – начался прохладный дождик, но все доплыли к финишу вовремя.

Благодарим всех участников сплава за активное участие, а организаторов за превосходный семейный отдых!

Co roku latem członkowie Autonomii Polaków „Polonia” organizują spływ kajakami w różnych zakątkach obwodu kaliningradzkiego. W lipcu tego roku została wybrana rzeka Ława w Znameńsku. Z przystani Farmy Tiuninych liczna ekipa polonusów wypłyneła w kierunku wodospadu. Po godzinie przygody wodnej podoga się pogorszyła – zaczął padać chłodny deszczyk, ale wszyscy dopłyneli do mety na czas.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a organizatorom za wspaniały rodzinny wypoczynek!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad