Иоанна Кульмова «Не расставайся с мечтой»

Иоанна Кульмова «Не расставайся с мечтой»/
Joanna Kulmowa «Nie wyrastaj z marzeń»

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этом году исполняется 70 лет со дня его первого проведения. Этот праздник активно поддержали многие страны мира. И Польша — не исключение.
Этот праздник является напоминанием нам взрослым о необходимости оберегать детей и их права, учиться уважать в ребенке личность.
Традиционно в Польше в этот день звучат поздравительные речи, адресованные младшим поколениям. В садах и школах организуются различные соревнования и конкурсы, а на городских площадках — концерты и выставки.
Мы присоединяемся к этому знаменательному событию, приурочив к нашим поздравлениям поэтический цикл «Читаем детям». В нем вы услышите стихотворения в исполнении взрослых и детей.
А открывает его стихотворение Иоанны Кульмовой «Не расставайся с мечтой»

1 czerwca obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku mija 70 lat od pierwszego świętowania. To święto było aktywnie wspierane przez wiele krajów świata. Polska nie jest wyjątkiem.
To święto przypomina dorosłym o niezbędności opiekowania się dziećmi, przestrzeganiu ich praw, aby nauczyć się szanować osobowość dziecka.
Tradycyjnie w Polsce w tym dniu słyszy się przemówienia gratulacyjne skierowane do młodszych pokoleń. W przedszkolach i szkołach organizowane są różne imprezy i konkursy, a także koncerty i wystawy.
Do tego ważnego wydarzenia też się dołączamy w ramach poetyckiego Cyklu „Czytamy dzieciom”. Usłyszą Państwo w nim wiersze w języku polskim, wykonywane przez dorosłych i dzieci.
Rozpoczynamy ten Cykl wierszem Joanny Kulmowej „Nie wyrastaj z marzeń”.

Joanna Kulmowa
«Nie wyrastaj z marzeń»

Podobno z tego się wyrasta,
podobno to z czasem się zmienia.
Ty się nie zmieniaj, już taki zostań,
ty nie wyrastaj z marzenia.

Choćby ci było z nim niewygodnie,
choćby nawet z nim było źle ci,
to je troszkę, odrobinkę odmień,
ale go nie wyrzucaj na śmieci.

Będą mówili, żeś jeszcze dzieciny,
będą się może śmiali,
a ty się z nimi nie licz,
ty bądź taki, jaki jesteś, nie inny.

I gdybyś nawet nie mógł sprostać
światu, co zmienia się i zmienia,
to ty się nie martw, taki już zostań
ty nie wyrastaj z marzenia.

Иоанна Кульмова
«Не расставайся с мечтой»

Мне говорят: «Она вырастет скоро,
Время меняет людей». Только ты
Не изменяйся, такой оставайся
И не бросай своей главной мечты.

Хоть иногда было с ней неудобно
И даже плохо бывало порой,
Ты измени ее просто немного,
Но не расставайся со своею мечтой.

Пусть говорят, что по-детски все это,
Даже смеются пускай над тобой,
Не обращайся к чужому совету
И оставайся самою собой.

И если даже не справишься с миром,
Что, изменяясь, меняет людей,
Не огорчайся и не беспокойся,
Не расставайся с мечтою своей.

Перевод Ирины Мотковой