Игра «Что? Где? Когда?» о Польше

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" о Польше

В Калининграде сегодня прошла интеллектуальная игра о Польше «Что? Где? Когда?», в которой сразились знатоки 4 команд. 25 вопросов из области истории, культуры, традиций Польши плюс 1 дополнительный заставили поломать голову в поисках правильных ответов не только участников, но и зрителей. За досрочные ответы была возможность заработать дополнительные баллы.
Итоги игры:
I место — «Młodzi duchem» (капитан — Галина Миничева)
II место — «Chcemy Wszystko Wiedzieć» (капитан — Игорь Кулин)
III место — «Niespodzianka» (капитан — Анна Жук)
IV место — «Nadzieja» (капитан — Эдуард Кондрусов)
Поздравляем победителей!

Gra intelektualna o Polsce pt. “Co? Gdzie? Kiedy?” w Kaliningradzie zebrała wielbicieli polskiej historii i kultury w niedzielę 16 lutego br. Duża sala konferencyjna hotelu „Kaliningrad” przez 2 godziny była wypełniona wiedzą, wesołym nastrojem i ciekawymi odpowiedziami. Cztery sześcioosobowe drużyny w różnym wieku rozwiązały 26 ciekawych pytań z literatury, kina, historii, geografii, kulinarii, turystyki Polski oraz z języka polskiego i gwary ludowej różnych regionów. Pytanie zostały prezenowane na dużym ekranie i były bogato ilustrowane. Nie zabrakło również pytań z wykorzystaniem wideo i muzyki. Kolejność pytań trzymała stałe napięcie wśród drużyn, bo łatwe pytania zmieniały skomplikowane odwrotnie. Widzowie wspierali drużyny w milczeniu, bo jakiekolwiek podpowiadanie było zabronione i groziło odliczeniem punktów druzynom. Przygotowała pytania i przeprowadziła grę Prezes Autonomii Elena Rogaczykowa, sekretarzem była nauczycielka Szkoły Sobotniej Irina Artiomowa.
Oto wyniki gry:
I miejsce – drużyna pod kier. Galiny Miniczewej „Młodzi duchem”
II miejsce — drużyna pod kier. Igora Kulina „Chcemy Wszystko Wiedzieć”
III miejsce — drużyna pod kier. Anny Żuk „Niespodzianka”
IV miejsce — drużyna pod kier. Eduarda Kondrusowa „Nadzieja”
Wszyscy uczesnicy gry dostali dyplomy, a na każda drużynę jeszcze czekała pyszna słodka nagroda (tort).

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad