7 июля — I региональный турнир по шашкам

I Региональный Турнир по Шашкам/
I Regionalny Turniej Warcabowy

I региональный турнир по шашкам в Калининграде
Организатор — автономия поляков «Полония» (Калининград)

Регламент

Цель мероприятия
• популяризация шашечного спорта (шашки 64 поля)
• возможность соревноваться с лучшими
• улучшение навыков игры в шашки
• формирование положительных черт характера посредством спортивной борьбы
• интересные формы проведения свободного времени и активизация полонийного сообщества
Дата и место
Турнир состоится 7 июля 2019 года в 13.00 в помещении Польской Автономии «Полония» по ул. Дм. Донского, 7/11, 206-207
Турнир будет проводиться в одной категории (женщины и мужчины)
В турнире могут принять участие члены полонийного сообщества Калининградской области, которые будут соревноваться в трех возрастных категориях.
• дети до 10 лет
• молодежь в возрасте 11-20 лет
• взрослые
Участие
Заявки на участие принимаются до 4 июля 2019 года на сайте.
Система игр
Поединки будут разыгрываться по системе «каждый игрок с каждым или другим» (решение будет принято во время технического инструктажа перед началом соревнований). Скорость игры — 15 минут на 1 игру. Главным судьей турнира станет Елена Рогачикова — председатель Автономии «Полония».
Награды
За 1–3 место — дипломы и медали. Для всех участников — памятные дипломы.
Заключительные положения
Поминутная программа будет представлена перед началом соревнований и будет зависеть от системы поединков.

I Regionalny Turniej Warcabowy w Kaliningradzie
Organizator – Autonomia Polaków „Polonia” (Kaliningrad)

Regulamin

Cel imprezy
• popularyzacja sportu warcabowego (warcaby 64 polowe)
• możliwość współzawodnictwa najlepszych
• podnoszenie umiejętności gry w warcaby
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację
• ciekawe formy zagospodarowania czasu wolnego i aktywizacja środowiska polonijnego
Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 07 lipca 2019 r. o godz. 13 w siedzibie Autonomii Polaków „Polonia” przy ul. Dm. Donskiego, 7/11, 206-207
Turniej rozgrywany będzie w jednej kategorii (kobiet i mężczyzn)
Do turnieju mogą zgłaszać się członkowie środowisk polonijnych obwodu kaliningradzkiego, którzy będą uczestniczyć w zawodach w 3 kategoriach wiekowych
• Dzieci w wieku do lat 10
• Młodzież w wieku 11-20 lat
• Osoby dorosłe
Uczestnictwo
Zgłoszenie do zawodów przyjmowane są do 04 lipca 2019 r. przez www.polonia39.com
System rozgrywek
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem każdy z każdym lub innym (decyzja na odprawie technicznej przed zawodami). Tempo gry 15 minut na partię. Sędzią głównym turnieju będzie Elena Rogaczykowa- Prezes Autonomii Polaków „Polonia”.
Nagrody
Za zajęcie I — III miejsca dyplomy i medale. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.
Postanowienie końcowe
Program minutowy zostanie przedstawiony przed zawodami i będzie uzależniony od systemu rozgrywek.

Заявка на участие