I Пасхальный Турнир на яйцах в Калининграде

I Пасхальный Турнир на яйцах в Калининграде

I Wielkanocna Walka na jajka w Kalininhradzie

Пасхальную Октаву Автономия «Полония» отметила активно, весело и шумно, организовав I Пасхальный Турнир на яйцах. В турнире приняли участие дети, молодежь и взрослые в возрасте от 7 до 57 лет. Эмоции зашкаливали, участники использовали свои тактические находки и тактические подходы во время яичных дуэлей.

Итак, поздравляем победителей:
1 место – Олеся Подзорова (6 баллов)
2 место – Каролина Мошкина (5 баллов)
3 место – Станислав Войнилович (4 балла)
Специальный приз – Купавская Мария (4 балла)

Взрослые победители получили сладкие призы, а все дети — учебно-познавательные награды.

Благодарим всех участников и болельщиков! До встречи через год!

Autonomia Polaków „Polonia” aktywnie, radośnie i hucznie świętowała Oktawę Wielkanocną organizując I WielkanocnyTurniej na jajka. W turnieju wzięli udział dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 7 do 57 lat. Emocje sięgały zenitu, uczestnicy wykorzystywali swoje wynalazki taktyczne i strategie podczas pojedynków na jajka.

Oto lista zwycięzców:
I miejsce — Olesia Podzorowa (6 punktów)
II miejsce — Karolina Moszkina (5 pkt.)
III miejsce – Stanisław Wojnilowicz (4 punkty)
Nagroda specjalna — Maria Kupawskaja (4 punkty)

Dorośli zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody, a wszystkie dzieci dostały nagrody edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i kibicom! Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad