Hormonogram Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie (13-28.09.2014)

Organizator: Autonomia „POLONIA” (Kaliningrad)

13.09 o godz. 10.00 – Dyktando Polskie „Pod flagą języka polskiego”

(Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220)

13-22.09 – Konkurs tłumaczy-amatorów z/na język polski

(teksty konkursowe oraz regulamin zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Autonomii – www.polonia39.com)

Do 15.09 – Przyjęcie prac konkursowych w ramach I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Piękny świat polskich książek”

(oryginały należy dostarczyć do siedziby przy ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220, wszelkich informacji udziela Pani Swetłana Maksimowa +79114679597)

16-26.09 – Quiz internetowy „Niezwykła Polska”

(pytania oraz zdjęcia konkursowe oraz regulamin zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Autonomii – www.polonia39.com)

18.09 -– Ogłoszenie wyników I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Piękny

Świat polskich książek” (zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Autonomii – www.polonia39.com)

18-22.09 – Konkurs Plastyczny „Polski strój ludowy” (dowolne techniki)

(oryginały należy dostarczyć do siedziby przy ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220, wszelkich informacji udziela Pani Elena Rogaczykowa +79062385525)

20-25.09 – Konkurs Fotorgaficzny „Kolory mojego życia”

(oryginały zdjęć bez jakichkolwiek korekt za pomocą programów graficznych należy wysyłać drogą emailową – [email protected], wszelkich informacji udziela Pani Elena Rogaczykowa +79062385525)

20-21.09 — Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna „Poznajemy język polski w niezwykłej Polsce!” do Giżycka (zgłoszenia do udziału przyjmujemy telefonicznie +79062385525 DO godz. 17.00 10.09.2014)

21.09 — Przygody z językiem polskim w Giżycku

21.09 o godz. 19.00 — Kinokawiarnia „Polskie kino po polsku” zaprasza na przegląd filmów

(Biblioteka Centralna Regionalna przy ul. Mira, 5, wszelkich informacji udziela Pani Swetłana Maksimowa +79114679597)

26.09 o godz. 18.00 — otwarcie wystawy prac konkursowych I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Piękny świat polskich książek” (Biblioteka dziecięca im. S. Michałkowa w Kaliningradzie przy ul. P. Morozowa, 2-2a, wszelkich informacji udziela Pani Swetłana Maksimowa +79114679597)

27.09 o godz. 10.00 — „Nie zapomnij!” – wyjazd na sprzątanie terenu byłego obozu Hohenbruch (okolice Gromowa, wszelkich informacji udzielają Pan Andrzej Androsiuk +79114516053 oraz Pan Igor Koczakow +79062306569)

28.09 o godz. 14.00 — Finał Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie: otwarcie Wystawy Rękodzieła Artystycznego, Koncert, Poczęstunek polski.

(Rybnaja Birża w Kaliningradzie przy ul. Oktiabrskiej, 8a (Sala Konferencyjna na I piętrze)