Хайкинг – прогулки, доступные каждому

Хайкинг – прогулки, доступные каждому

Hiking – wędrówki dostępne dla każdego

Польша предлагает множество живописных маршрутов для хайкинга, от Бещад до Татр. Походы по польским горам идеальны для любителей природы и активного отдыха. Прогулки по польским тропам — отличный способ провести время с семьей и друзьями на лоне природы.

А если совместить прогулку на природе с посещением какого-нибудь замка, то путешествие запомнится надолго. Предлагаю вам легкий и приятный маршрут такой прогулки. Может вы слышали о месте в Польше, где живут ручные косули? Это замок Немодлин, построенный примерно в 1313 году, которым мы посетим сначала и окунемся в тайны времени, покормим и погладим косуль, а возможно нам удастся увидеть призрак Белой Дамы.

Далее отправляемся на хайк на Бискупю копу — самый высокий холм в польской части Опавских гор Восточных Судет и самый высокий пик в Опольском воеводстве (890 метров над уровнем моря). Бискупя копа входит в программу «Корона гор Польских» и разделяет Польшу и Чехию своей вершиной.

Для приятной прогулки и даже с детьми необходимо выбрать желтую трассу, маршрут займет около 1 часа и 40 минут. Кроме того, тем, кто хочет достичь вершины, протягивает руку помощи Дом горного туриста возле Бискупья Копа, где можно попробовать горную кухню. Наверху вас ждет незабываемый вид, а на чешской стороне стоит каменная смотровая 18-метровая башня, которая позволяет наслаждаться действительно широкой панорамой Чешской Йесеники и Опольского края.

Polska oferuje wiele malowniczych szlaków do uprawiania hiking’u, od Bieszczad po Tatry. Wędrówki po polskich górach są idealne dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. Wędrówki po polskich szlakach to doskonały sposób na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury.

A gdyby połączyć spacer na łonie natury ze zwiedzaniem jakiegoś zamku, to podróż zapadnie w pamięć na długo. Proponuję wam łatwą i przyjemną trasę takiej wycieczki. Czy słyszeliście o miejscu w Polsce, gdzie żyją oswojone sarny? To zamek Niemodlin, zbudowany około 1313 roku, który odwiedzimy najpierw, zanurzymy się w tajemnice przeszłości, nakarmimy i pogłaskamy sarny, a może uda nam się zobaczyć ducha Białej Damy.

Następnie wyruszamy na wędrówkę na Biskupią Kopę — najwyższe wzniesienie w polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich i najwyższy szczyt w województwie Opolskim (890 m.n.p.m,). Biskupia Kopa wchodzi w skład programu „Korona Gór Polski” i swoją wierzchołkiem dzieli Polskę i Czechy.

Na przyjemny spacer, nawet z dziećmi, należy wybrać żółty szlak, trasa zajmie około 1 godziny i 40 minut. Dodatkowo, z pomocną dłonią, śmiałkom zmierzającym na szczyt przychodzi Górski Dom Turysty pod Biskupią Kopą, gdzie możecie skosztować górskiej kuchni oraz utracić swój krawat.

Na górze czeka na was niezapomniany widok, a po czeskiej stronie stoi kamienna, 18-metrowa wieża widokowa, która pozwala cieszyć się naprawdę szeroką panoramą Jesioników i Województwa Opolskiego.

Мария Купавская / Maria Kupawskaja