Городской квест «Между Польшей и Калининградом»

Городской квест «Между Польшей и Калининградом»

Gra miejska „Miedzy Polską a Królewcem”

В первый день июня состоялся Квест «Между Польшей и Калининградом», который прошёл в Калининграде и собрал поклонников польской культуры и польских легенд. Три команды сначала выбрали для себя названия и после обшей фотографии отправились в путь по улицам города. В каждом из пяти заданий участникам нужно было угадать польскую легенду и найти место, закодированное в задании. Найдя его, необходимо было сфотографировать на фоне него всю команду, чтобы получить следующее задание. Но можно было «купить» подсказки. Кроме того, для самых крепких игроков было приготовлено шестое задание.

Вы, наверное, захотите узнать, какие легенды искали в тот день? Вот перечень: Легенда о познаньских козликах, Легенда о вроцлавских гномах, Легенда о Варсе и Савве, Легенда о богине Юрате, Легенда о вавельском драконе, Легенда о короле Попеле, которого съели мыши.

Первое место и наибольшее количество очков завоевала команда «Знатоки города», второе место разделили команды «Королевы из Калининграда» и «Прекрасно пришли».

Хотим поблагодарить наших замечательных участников, которых не остановил даже внезапный дождь!

W pierwszy dzień czerwca br. W Królewcu odbyła się Gra miejscka „Miedzy Polską a Królewcem”, która zebrała wielbicieli polskiej kultury i legend polskich. Trzy drużyny najpierw wybrali nazwy swoim drużynom, a po zrobieniu wspólnego zdjecia wyruszyły się w drogę po ulicach miasta. W ramach każdego z pięciu zadań uczestnicy musieli odgadnąć polską legendę oraz znaleźć miejsce, które zostało zakodowane w zadaniu. Po znalezieniu należało zrobić na jego tle zdjęcie całej drużyny, żeby dostać następne zadanie. Ale można było „kupić” sobie podpowiadki. Dodatkowo dla wytrwałych zostało przygotowane szóste zadanie.

Pewnie zechcą Państwo się dowiedzieć, jakich legend szukano tego dnia? Otóż Legenda o poznańskich koziołkach, Legenda o wrocławskich krasnoludkach, Legenda o Warsie i Sawie, Legenda o bogini Juracie, Legenda o smoku wawelskim, Legenda o Królu Popelu, którego zjadły myszy.

I miejsce i największą liczbę punktów zdobyła drużyna „Miastoznawcy”, II miejsce „ex aequo” zdobyły drużyny „Królowe z Królewca” i „Pęknie przyjechali”.

Dziękujemy naszym wytrwałym uczestnikom, którym nie przeszkodził nawet nagły deszcz!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad