Галерея конкурсных работ «Чудесный праздник Рождества»

Конкурс детских рисунков
«Чудесный праздник Рождества» /
Konkurs dziecięcych prac plastycznych
«Cudowne Święto Bożego Narodzenia»

Галерея конкурсных работ / Galeria prac plastycznych

В преддверии рождественских праздников мы рады открыть галерею работ и сообщить об итогах нашего конкурса детских рисунков.

Международное жюри, во главе с председателем Автономии «Полония» Еленой Рогачиковой, оценило замечательные работы конкурсантов.

Среди конкурсных работ участников Автономии поляков «Полония» (Калининград) в категории от 3 до 10 лет объявляются победители:

 • 1 место — Вера Мигурская (7 лет)
 • 2 место — София Амброжевич (5 лет)
 • 3 место — Максим Амброжевич (7 лет)

Среди конкурсных работ участников Автономии поляков «Полония» (Калининград) в категории от 11 до 18 лет объявляются победители:

 • 1 место — София Карягина (14 лет)
 • 2 место — Мария Карягина (14 лет)
 • 3 место — София Скоробогатова (11 лет)

Победитель и призеры будут награждены дипломами за призовые места, а также остальные участники будут награждены дипломами за участие в офисе Автономии поляков «Полония» (Калининград).

Среди конкурсных работ участников других автономий в категории от 3 до 10 лет объявляются победители:

 • 1 место — Маргарита Синяткина (6 лет)
 • 2 место — Артем Климкович (9 лет)

Среди конкурсных работ участников других автономий в категории от 11 до 18 лет объявляются победители:

 • 1 место — Дарья Дрозд (16 лет)
 • 2 место — Александра Чиркова (14 лет)
 • 3 место — Даяна Головач (17 лет)

Победитель и призеры будут награждены дипломами за призовые места, а также остальные участники будут награждены дипломами за участие, которые будут присланы в электронном виде на электронный адрес, указанный на рисунках.

Благодарим всех участников, поздравляем победителей! С наступающим Рождеством и Новым годом!

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia otwieramy galerię prac i informujemy Państwa o wynikach konkursu dziecięcych prac plastycznych.

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem Prezesa Autonomii Polaków „Polonia” Eleny Rogaczykowej oceniło wspaniałą twórczość zawodników.

Spośród uczestników Autonomii Polaków „Polonia” (Kaliningrad) w kategorii od 3 do 10 lat zwyciężyli:

 • 1 miejsce — Wiera Migurska (7 lat)
 • 2 miejsce — Sofia Ambrożewicz (5 lat)
 • 3 miejsce — Maksim Ambrożewicz (7 lat)

Wśród zgłoszeń uczestników Autonomii Polaków „Polonia” (Kaliningrad) w kategorii wiekowej od 11 do 18 lat zwycięzcami zostali:

 • 1 miejsce — Sofia Kariagina (14 lat)
 • 2 miejsce — Maria Kariagina (14 lat)
 • 3 miejsce — Sofia Skorobogatowa (11 lat)

Zwycięzcy i laureaci otrzymają dyplomy, a pozostali uczestnicy — dyplomy za udział w Siedzibie Autonomii Polaków „Polonia” (Kaliningrad).

Wśród prac konkursowych uczestników innych środowisk polonijnych w kategorii wiekowej od 3 do 10 lat zwycięzcami zostali:

 • 1 miejsce — Margaryta Siniatkina (6 lat)
 • 2 miejsce — Artem Klimkowicz (9 lat)

Wśród prac konkursowych uczestników innych środowisk polonijnych w kategorii od 11 do 17 lat zwyciężyli:

 • 1 miejsce — Daria Drozd (16 lat)
 • 2 miejsce — Aleksandra Czirkowa (14 lat)
 • 3 miejsce — Dayana Golowacz (17 lat)

Zwycięzca i zdobywcy nagród otrzymają dyplomy,
a pozostali uczestnicy — dyplomy uczestnictwa, które zostaną przesłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy! Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Конкурсные работы Автономии "Полония" (Калининград) /
Prace konkursowe Autonomii "Polonia" (Kaliningrad)

3-10 лет

I место

Wiera Migurska, 7 lat
(Вера Мигурская, 7 лет)

II место

Sofia Ambrożewicz, 5 lat
(София Амброжевич, 5 лет)

III место

Maksim Ambrożewicz, 7 lat
(Максим Амброжевич, 7 лет)
Aleksandra Witiajewa, 8 lat
(Александра Витяева, 8 лет)
Aleksandra Witiajewa, 8 lat
(Александра Витяева, 8 лет)

11-18 лет

I место

Sofia Kariagina, 14 lat
(Соня Карягина, 14 лет)

II место

Maria Kariagina, 14 lat
(Мария Карягина, 14 лет)

III место

Sofia Skorobogatowa, 11 lat
(Соня Скоробогатова, 11 лет)
Georgij Bojko, 11 lat
(Георгий Бойко, 11 лет)

Конкурсные работы участников из других городов/
Prace konkursowe uczestników z innych miast

3-10 лет

I место

Margaryta Siniatkina, 6 lat
(Маргарита Синяткина, 6 лет)
Polska Szkoła Społeczna im. Orła Białego przy Związku Polaków na Białorusi (ZPB), oddział w Borysowie (Białoruś).

II место

Artem Klimkowicz, 9 lat
(Артем Климкович, 9 лет)
Polska Szkoła Społeczna im. Orła Białego przy Związku Polaków na Białorusi (ZPB), oddział w Borysowie (Białoruś).

11-18 лет

I место

Daria Drozd, 16 lat
(Дарья Дрозд, 16 лет)
Polska Szkoła Społeczna im. Orła Białego przy Związku Polaków na Białorusi (ZPB), oddział w Borysowie (Białoruś).

II место

Aleksandra Czirkowa, 14 lat
(Александра Чиркова, 14 лет)
Organizacja polonijna «Kropla» (Wołgograd, Rosja)

III место

Dayana Golowacz, 17 lat
(Даяна Головач, 17 лет)
Polska Szkoła Społeczna im. Orła Białego przy Związku Polaków na Białorusi (ZPB), oddział w Borysowie (Białoruś).
Dziana Trapucień, 16 lat
(Диана Трапутень, 16 лет)
Polska Szkoła Społeczna im. Orła Białego przy Związku Polaków na Białorusi (ZPB), oddział w Borysowie (Białoruś).
Elizaweta Mironowa, 12 lat
(Елизавета Миронова, 12 лет)