Фильмы о жажде жизни: «Химия», «Желание жить»

Фильмы о жажде жизни: «Химия», «Желание жить» /
Chęć życia. «Chemia», «Chce się żyć»

Этот 2020 испытывает нас на прочность. И в это тревожное время хочется посмотреть фильм, воспевающий жизнь и ее вкус. Сегодня я предложу целых два.

Первый «Химия». Красота героев и страх смерти, летнее солнце и надежда, взросление и детский праздник. Все это смешалось в одной колбе и выдало «Химию». Фильм основан на реальной истории девушки, боровшейся с раком, основавшей фонд Рак-н-ролл. Своим примером она хотела показать, что даже в парике можно быть красивой, а на химиотерапии болтать с любимым. Фильм не заканчивается традиционным «… и жили они долго и счастливо». Кто-то долго, но все счастливо. Лично меня этот фильм познакомил не только с новыми актерами, но и с прекрасной группой, написавшей музыку к истории любви и борьбы, к истории жизни.

Второй фильм также основан на истории жизни одного парня. «Желание жить». Это не просто название фильма, но настоящий девиз для мальчика, парня, молодого мужчины, закованного в больное тело. Его душа остается сильной и светлой несмотря на боль, несправедливость, предательство. Этот фильм доказывает, что нет границ для силы духа.

Надеюсь, эти фильмы мы все посмотрим в теплой компании друзей, а не в одиночестве карантина.

Ну а в качестве наживки пусть будет этот клип. Любовь как маленькая смерть.

P.S. Она придет.

Ten 2020 próbuje nas na wytrzymałość. I w te trudne czasy chce się obejrzeć film sławiący życie i jej smak. Dzisiaj polecam nawet dwa.

Pierwszy to Chemia. Uroda bohaterów i lęk przed śmiercią, letnie słońce i nadzieja, dorastanie i dziecięca impreza. To wszystko pomieszało się w kolbie i pokazało Chemię. Film powstał na kanwie z życia kobiety walczącej z rakiem, założycielki Funduszu Rak-n-rol. Własnym przykładem chciała pokazać, że nawet w peruce może się być piękna, a na chemii wesoło gada się ze swoim ukochanym. Kino nie kończy się tradycyjnym „… żyli oni długo i szczęśliwie”. Ktoś długo, jednak wszyscy szczęśliwie. Dla mnie prawdziwym wynalazkiem zostali nie tylko aktorzy, ale wykonawcy, które skomponowali muzykę do historii miłości i walki, do historii życia.

Drugi film też powstał z prawdziwej historii życia jednego chłopaka. Chce się żyć. To nie tylko nazwa filmu, ale motto chłopczyka, młodzieńca, młodego mężczyzny, zamkniętego we własnym chorym ciele. Jego dusza zostaje się jasna i mocna mimo bólu, niesprawiedliwości, zdrady. Ten film dowodzi, że nie ma granic mocy ducha.

Mam nadzieję, że te filmy obejrzymy w gronie przyjaciół, a nie w samotnej kwarantannie.

Przyniętą niech będzie ten niesamowity teledysk. Miłość jest małą śmiercią.

P.S. Ona przyjdzie.