Фестиваль белорусской культуры «Белые росы» в Полесске

Фестиваль белорусской культуры «Белые росы» в Полесске

Festiwal Kultury białoruskiej "Białe rosy" w Polessku

9 июня 2024 года Автономия «Полония» приняла участие в фестивале белорусской культуры «Белые росы», который прошел в г. Полесске.

Фольклорный коллектив «P.O.L.S.K.A» также представил в гала-концерте танцевальную программу:

 • Клапок Овчарочек — танец из Верхней Силезии
 • Коседер — известный на Кашубах и на Вармии
 • Полька Краковская
 • Трамбланка — танец родом из Мазовии
 • Трояк — силезский народный танец
 • Вальсик Люблинский

На польском подворье были организованы ремесленные мастер-классы, в ходе которых изготавливались народные украшения; народные игры; мастер-классы по народным танцам и песням со зрителями; викторина о народном костюме (как правильно его носили, для кого он предназначался, символическое значение отдельных частей костюма); викторина с призами; презентация польских блюд. Даже облачное небо прояснилось, и лучи солнца осветили весь праздник.

Благодарим фольклорный ансамбль «P.O.L.S.K.A» за прекрасное выступление, а членов Автономии за участие в работе польского подворья!

9 czerwca 2024 roku Autonomia Polaków „Polonia” wzięła udział w Festiwalu Kultury białoruskiej „Białe rosy”, który odbył się w mieście Polessk.

Zespół folklorystyczny «P.O.L.S.K.A» przedstawił w Gali program taneczny:

 • Klapok Owczareczek — taniec z Górnego Śląska
 • Koseder — znany na Kaszubach i na Warmii
 • Polka Krakowska
 • Tramblanka — taniec pochodzący z Mazowsza
 • Trojak — śląski taniec ludowy
 • Walczyk Lubelski

Na polskim stoisku zostały zorganizowane warsztaty rękodzielnicze, podczas których robiono biżuterię na ludowo; gry ludowe; warsztaty tańców ludowych i piosenek z widzami; quiz o strojach ludowych (jak był prawidłowo noszony, dla kogo był przeznaczony, symboliczne znaczenie poszczególnych części stroju); quiz z pamiątkami; prezentacja potraw polskich. Nawet pochmurne niebo się rozjaśniło i przepuściło promienie słońca, które rozświetliły cały festiwal.

Dziękujemy Zespołowi folklorystycznemu «P.O.L.S.K.A» za piękny występ, a członkom Autonomii za prezentache polskiego stoiska!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad