Его Величество Краковский Обважанек

Его Величество Краковский Обважанек / Jego Wysokość Krakowski Obwarzanek

Вавельский дракон, Лайконик и Хейнал Марьяцкий — не единственные символы Кракова. Некоторые люди ассоциируют город Крака в первую очередь с обважанком, которого продается ежедневно более чем 150 000 штук.
Обважанки — один из официальных символов Малопольской столицы. Это местный продукт, который можно производить только в Кракове и следующих повятах: Кракове и Величке.
В ноябре 2010 года Краковский обважанек был внесен в список охраняемых товаров Европейского Союза (Защищенное географическое название).
Само название обважанка показывает нам способ его приготовления. Замешанное тесто скатывается в бублики, которые перед отправкой в духовку нужно «обварить» в горячей воде. Раньше это действие называлось «запаривание», и это было обычной особенностью только для этого типа выпечки.
Первые упоминания о Краковском обважанке относятся к XIV веку. Запись в королевском счёте 1394 года документирует факт, что выпечка присутствовала на столе самой королевской четы: Владислава Ягелло и королевы Ядвиги. В 1496 году король Ян Ольбрахт предоставил краковским пекарям привилегию, дав им исключительное право выпекать и торговать белым хлебом, включая обважанки. Последующие вопросы, связанные с обважанками, регулировались городским советом в XVI — XVII веках. Вероятно, только в 1849 году всем краковским пекарям было выдано разрешение на выпечку обважанков. Когда-то они продавались в пекарнях, затем в плетеных корзинах, теперь их продают в маленьких стеклянных тележках, которые можно найти практически в любом уголке Кракова.
Традиционный краковский обважанек имеет четко очерченную форму и вес. Диаметр должен быть от 12 до 17 см, а толщина одной полоски от 2 до 4 сантиметров. Обважанек должен быть не менее 80 грамм и не более 120 грамм. Для его изготовления вам понадобятся мука, жир, сахар, дрожжи, соль и вода.
Чтобы иметь возможность включить Краковский обважанек в свой ассортимент, пекарня должна не только производить их в этом городе и краковском повяте, но и получить специальный сертификат. Документ выдается сроком на 3 года. В Кракове таким сертификатом могут похвастаться только 8 пекарен.
Если Вы будете гостить в Кракове, рекомендуем посетить прекрасный Живой музей Обважанка.

Smok Wawelski, Lajkonik i hejnał mariacki to nie jedyne symbole Krakowa. Niektórym gród Kraka kojarzy się przede wszystkim z obwarzankiem, który sprzedawany codziennie w ponad 150 tysiącach sztuk.
Obwarzanki to jeden z oficjalnych symboli stoicy Małopolski. Jest to produkt lokalny, który może być produkowany wyłącznie w Krakowie oraz powiatach: krakowskim i wielickim.
W listopadzie 2010 roku obwarzanek krakowski został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej (Chronione Oznaczenie Geograficzne).
Już sama nazwa obwarzanka podpowiada nam jak się go przygotowuje. Z zagniecionego ciasta tworzy się kółka, które zanim trafią do piekarnika, należy zanurzyć w gorącej wodzie. Tę czynność nazywano dawniej właśnie „obwarzaniem” i jest to zwyczaj charakterystyczny jedynie dla tego rodzaju wypieków.
Pierwsze wzmianki o krakowskiem obwarzanku pochodzą aż z XIV wieku. Zapis na dworskim rachunku z 1394 roku wskazuje na to, że wypiek trafiał na stół samej pary królewskiej: Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi. W 1496 roku król Jan Olbracht nadał przywilej krakowskim piekarzom, dając im wyłączne prawo wypiekania i handlu białym pieczywem, w tym obwarzankami. Kolejne kwestie związane z obwarzankami regulowała Rada Miasta w XVI i XVII wieku. Prawdopodobnie dopiero w 1849 roku wydano zezwolenie na wypiekanie obwarzanków dla wszystkich krakowskich piekarzy. Niegdyś sprzedawane z jatek piekarskich, później wiklinowych koszy, teraz trafiły do małych, przeszklonych wózków, które znajdziemy w wielu miejscach w Krakowie.
Tradycyjny obwarzanek krakowski ma dokładnie określony kształt i wagę. Średnica powinna mieć od 12 do 17 cm, natomiast grubość splotu od 2 do 4 centymetrów. Obwarzanek ma być nie lżejszy niż 80 i nie cięższy niż 120 gram. Do jego produkcji potrzebne są mąka, tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda.
Piekarnia, żeby móc wpisać w swoją ofertę obwarzanki krakowskie, musi nie tylko produkować je w mieście i powiecie krakowskim, ale także zdobyć certyfikat. Dokument wystawiany jest na 3 lata. W Krakowie takim certyfikatem może pochwalić się 8 piekarni.
Jeżeli będą Państwo w Krakowie polecamy przepiękne Żywe Muzeum Obwarzanka.

На основе / na podstawie: https://dziendobry.tvn.pl/a/obwarzanek-najsmaczniejszy-z-krakowskich-symboli-nie-ma-dwoch-identycznych-obwarzankow?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=paste