Добро пожаловать в Калининград!

Добро пожаловать в Калининград! /
Zapraszamy do Kaliningradu!

Карантин скоро закончится, поэтому мы хотим пригласить наших ближайших соседей из Польши, а также со всех уголков земного шара в наш город, в Калининград, в Калининградскую область!

Мы будем очень рады приветствовать наших соотечественников и показать нам места, памятники и туристические достопримечательности, которые нам нравятся!

Добро пожаловать в Калининград!

Kwarantanna za jakiś czas się skończy, dlatego chcemy już teraz zaprosić naszych najbliższych sąsiadów z Polski, jak również z każdego zakątka kuli ziemskiej do naszego miasta, do Kaliningradu, do obwodu Kaliningradzkiego!

Będzie nam bardzo mile przywitać naszych rodaków i pokazać lubiane przez nas miejsca, zabytki, atrakcje turystyczne!

Zapraszamy do Kaliningradu!