Диктант “Под флагом польского языка”

Диктант "Под флагом польского языка"/
Dyktando "Pod flagą języka polskiego"

2 мая в рамках празднования Дня Полонии и Дня Флага Автономия «Полония» традиционно уже пригласила всех желающих написать полонийный диктант «Под Флагом польского языка» на уровне А2. Диктант прошел в режиме онлайн.

Текст был выбран о Польше, её пейзажах, по которым мы очень скучаем в связи с закрытием границ. Это был прекрасный шанс не только проверить свои знания в польском языке, но и виртуальной птицей пролететь над прекрасной отчизной.

Поздравляем участников с замечательными результатами! Текст был прочитан Еленой Рогачиковой, председателем Автономии «Полония» и руководителем Объединения полонийных учителей «Открытая книга».

W dniu 02 maja br. w ramach obchodów Dnia Polonii i Święta Flagi Autonomia Polaków «Polonia» tradycyjnie zaprosiła wszystkich chętnych do napisania Dyktanda Polonijnego pt. «Pod Flagą języka polskiego» na poziomie A2. Tym razem Dyktando zostało zorganizowane online.

Tekst został przygotowany o Polsce, jej krajobrazach, za którymi obecnie tęsknimy z powodu zamknięcia granic. To była piekna szansa nie tylko sprawdzić swoja znajomość języka polskiego, ale wirtualnie przelecieć ptakiem nad piękna Ojczyzną.

Gratulujemy wspaniałych wyników uczestnikom! Teskt Dyktanda został przeczytany przez Elenę Rogaczykową, Prezesa Autonomii Polaków «Polonia» oraz Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych «Otwarta Książka».