День Святого Миколая — Миколайки

День Святого Миколая - Миколайки

Dzień św. Mikołaja - Mikołajki

День Святого Миколая или Миколайки — это обычай, который мы отмечаем 6 декабря, во время которого в ночь с 5 на 6 декабря Миколай навещает добрых детей. В этот день принято, чтобы малыши получали подарки от Миколая — обычно какие-нибудь безделушки.

Праздник отмечается в честь святого Миколая Мирликийского, католического епископа, чей образ в других религиях, регионах и культурах также проходит под именами Деда Мороза и Рождества. Интересно, что эта фигура имеет мало общего с известным нам и распространенным образом Миколая. 

День Святого Миколая  отмечается 6 декабря — на это время выпадает день именин Миколая, а в католическом календаре это день памяти святого, который был епископом — Миколая Мирликийского.

Так является ли День Святого Миколая праздником? Нет, в этот день мы обычно идем на работу, в школу или детский сад. Но… этот день — прекрасная возможность — незадолго до Рождества — подарить себе подарки и пригласить Миколая.

Обычай праздновать и дарить подарки в это время связан с легендой о Святом Миколае. Он приносит детям подарки, обычно небольшие игрушки, сладости и т.д. Вручение подарков 6 декабря связано с историей, которая существует с 10 века. Это средневековая история о жизни епископа Мирликийского, который 6 декабря дарил подарки детям и заботился о тех, кто больше всего в этом нуждался.

В наши дни Миколай является продолжателем этой традиции, но в несколько измененном виде. В ночь с 5 на 6 декабря Миколай оставляет маленькие подарки хорошим детям — под подушкой, в ботинках или носках, подвешенных у камина, и т.д.

Миколай приносит подарки не только 6 декабря, но и в канун Рождества, а поскольку в одну ночь у него много работы, у него есть свои помощники и заместители. В канун Рождества приносят подарки:

  • Гвяздка — Нижняя Силезия,
  • Звездный человек — Великая Польша, Кашубия и Куявы,
  • Младенец Иисус — Силезия,
  • Ангел — Малопольская и Цешинская Силезия,
  • Дед Мороз — Подляшье.

В XIX веке Святой Миколай посещал детей вместе с чертом и ангелом, а в наши дни разделение на хорошую и плохую команду Миколаев можно наблюдать во время празднования так называемых Бескидских Миколаев.

Mikołajki czyli dzień św. Mikołaja to zwyczaj, który świętujemy 6 grudnia i w czasie którego nocą z 5 na 6 grudnia święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci. Zwyczajowo tego dnia maluchy otrzymują od Mikołaja prezenty – najczęściej jakieś drobiazgi.

Święto obchodzi się na cześć św. Mikołaja z Miry, katolickiego biskupa i świętego, którego wizerunek w innych religiach, regionach i kulturach przybiera też miano Dziadka Mroza i Gwiazdora. Co ciekawe, postać ta ma niewiele wspólnego z wizerunkiem Mikołaja, którego znamy i rozpowszechniamy. 

Dzień św. Mikołaja (inaczej Mikołajki) obchodzi się 6 grudnia – wtedy przypadają imieniny Mikołaja i jest to w kalendarzu katolickim dzień wspominania świętego, który był biskupem – Mikołaja z Miry.

Czy zatem Mikołajki to święto? Nie, tego dnia normalnie idziemy do pracy, szkoły, przedszkola. Ale… ten dzień to doskonała okazja – zaraz obok świat Bozego Narodzenia– do wręczania sobie prezentów i wizyty św. Mikołaja.

Zwyczaj świętowania i wręczania sobie w tym czasie prezentów związany jest z legendą, która dotyczy postaci Świetego Mikołaja . Przynosi on maluchom podarki, zazwyczaj drobne zabawki, słodycze itp. Wręczanie prezentów 6 grudnia jest związane z opowieścią, która istnieje już od X wieku. Jest to średniowieczna historia życia biskupa z Miry, który w dniu 6 grudnia wręczał dzieciom prezenty oraz dbał o najbardziej potrzebujących.

Obecnie Mikołajki to kontynuowanie tej tradycji, ale w nieco zmieniony sposób. W nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj zostawia grzecznym dzieciom drobne prezenty – pod poduszką, w butach czy w skarpetach powieszonych przy kominku itp.

Mikołaj przynosi prezenty nie tylko 6 grudnia, ale także w Wigilię, a ponieważ ma dużo pracy jednej nocy, ma swoich zastępców i zastępczynie. W Wigilię prezenty przynoszą:

  • Gwiazdka – Dolny Śląsk,
  • Gwiazdor – Wielkopolska, Kaszuby i Kujawy,
  • Dzieciątko Jezus – Śląsk,
  • Aniołek – Małopolska i Śląsk Cieszyński,
  • Dziadek Mróz – Podlasie.

W XIX wieku św. Mikołaj odwiedzał dzieci razem z diabłem i aniołem, a współcześnie podział na dobrą i złą drużynę Mikołaja widać podczas obchodów tzw. Mikołajów Beskidzkich.

Мария Ляхова / Mariia Liakhova