День двуязычия «Калейдоскоп польского языка»

Польский день двуязычия "Калейдоскоп польского языка" /
Polonijny Dzień Dwujęzyczności "Kalejdoskop języka polskiego"

В рамках Польского дня билингвизма Автономия поляков «Полония» организовала конкурс под названием «Калейдоскоп польского языка». Языковые конкурсы объединили членов «Полонии» и учеников субботней школы онлайн, потому что коронавирус, к сожалению, повлек определенные ограничения в организации мероприятий. Но благодаря этому присоединились даже члены Автономии, которые сейчас находятся в Польше. Во время конкурса участники решали кроссворды, ребусы. Наш польский язык прекрасен! Спасибо всем участникам за хорошее настроение и знания! Конкурсные задания взяты с cauchy.pl

W ramach Polonijnego Dnia Dwujęzyczności Autonomia Polaków «Polonia» zorganizowała Konkurs pt. «Kalejdoskop języka polskiego». Zabawa językowa połączyła członków Polonii i uczniów Sobotniej Szkoły w trybie online, bo niestety koronawirus spowodował pewne ograniczenia w zorganizowaniu imprez, ale dzięki temu dołączyli się nawet członkowie Autonomii, którzy obecnie znajdują się w Polsce. W czasie konkursu uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, rebusy, wykreślanki, a na zakończenie koło fortuny dla każdego wylosowało łamańce językowe. Piękny jest nasz język polski! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dobry nastrój i wiedzę! Zadania konkursowe zostały pobrane ze strony cauchy.pl

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad