Автономия «Полония» поёт гимн

Автономия "Полония" поёт гимн /
Niepodległa do hymnu 2019

«Niepodległa do hymnu» — это единственное в своем роде событие, в рамках которого есть возможность вместе спеть гимн со всеми поляками в мире.
Члены Автономии «Полония», харцеры и ученики Субботней школы, фольклорный ансамбль «P.O.L.S.K.A» исполнили гимн Польши вместе со всей польской диаспорой мира в офисе Автономии 11.11.2019.
Почтили эту памятную дату не только исполнением гимна, но и продекламировали стихи о Польше, о независимости.

«Niepodległa do hymnu» to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka.
Członkowie Autonomii Polaków «Polonia», harcerze i uczniowie Szkoły sobotniej, uczestnicy zespołu folklorystycznego «P.O.L.S.K.A» zaśpiewali razem z całym światem polonijnym Polski Hymn Narodowy w siedzibie Autonomii w dniu 11.11.2019.
Uczcili wspólnie najważniejsze święto nie tylko hymnem, ale również recytując wiersze o Polsce, o niepodległości.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad

Гимн Польши на польском языке

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Chorus

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Chorus

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Chorus

Mówił ojciec do swej Basi,
Cały zapłakany:
«Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.»

Chorus

Гимн Польши на русском языке

1. Ещё Польша не погибла,
Если мы живы.
Всё, что отнято вражьей силой,
Саблею вернём.

Припев

Марш, марш, Домбровский…
С земли итальянской в Польшу.
Под твоим руководством
Соединимся с народом.

2. Перейдём Вислу, перейдем Варту,
Будем поляками.
Дал пример нам Бонапарт
Как должны мы побеждать.

Припев

3. Как Чарнецкий в Познань,
После шведской оккупации,
Для спасения родины
Вернёмся через море.

Припев

4. Уже там отец своей Басе,
Говорит заплаканный:
„Слушай, Бася!
Это наши Бьют в барабаны».

Припев