Автономия «Полония» поёт гимн

Автономия "Полония" поёт гимн /
Niepodległa do hymnu 2019

«Niepodległa do hymnu» — это единственное в своем роде событие, в рамках которого есть возможность вместе спеть гимн со всеми поляками в мире.
Члены Автономии «Полония», харцеры и ученики Субботней школы, фольклорный ансамбль «P.O.L.S.K.A» исполнили гимн Польши вместе со всей польской диаспорой мира в офисе Автономии 11.11.2019.
Почтили эту памятную дату не только исполнением гимна, но и продекламировали стихи о Польше, о независимости.

«Niepodległa do hymnu» to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka.
Członkowie Autonomii Polaków «Polonia», harcerze i uczniowie Szkoły sobotniej, uczestnicy zespołu folklorystycznego «P.O.L.S.K.A» zaśpiewali razem z całym światem polonijnym Polski Hymn Narodowy w siedzibie Autonomii w dniu 11.11.2019.
Uczcili wspólnie najważniejsze święto nie tylko hymnem, ale również recytując wiersze o Polsce, o niepodległości.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad

Гимн Польши на польском языке

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Chorus

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Chorus

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Chorus

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
— Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Chorus

Гимн Польши на русском языке

Ещё Польша не погибла,
Если мы живём!
Что враги у нас отняли,
Саблей отберём!

Припев

Марш, марш Домбровский!
С земли Итальянской к Польской!
За твоим предводительством,
сплотимся с народом!

Вислу перейдём и Варту,
Будем мы поляки!
Дал пример нам Бонапарт!
Как победу одержать!

Припев

Как тогда Чарнецкий в Познань,
Шведам дав отпор.
Чтобы Родину спасти,
Море перейдём!

Припев

И отец уж своей Басе
Скажет со слезами:
«Ты послушай! Точно наши
Бьют там в барабаны!»

Припев