Autonomia Polaków „POLONIA zaprasza do udziału w corocznym konkursie tłumaczy-amatorów z/na język polski „Stronicami bajek”!

Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych oprócz zawodowych tłumaczy. Każdy uczestnik powinien przysłać do 25.11.2015 wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik) oraz pracę konkursową/prace konkursowe na email: [email protected]. Każda praca powinna być podpisana w taki sposób: nazwa.pliku-Nazwisko.Imię.doc. Nadesłane prace z inną nazwą nie będą dopuszczane do udziału w konkursie.

Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie Autonomii www.polonia39.com , jak również na www.facebook.com/polacy39 oraz https://vk.com/polonia39  nie później niż 01.12.2015.

*************************************************************************************

Польская Автономия «Полония» приглашает принять участие в ежегодном конкурсе переводчиков-любителей с/на польский язык «Страницами сказок»!

К участию допускаются все желающие, за исключением профессиональных переводчиков. Для участия в конкурсе необходимо прислать до 25.11.2015 заполненную анкету участника (см. вложение) и конкурсную работу/конкурсные работы на e-mail: [email protected]. Правило оформления конкурсных работ – название файла-Фамилия.Имя.doc. Присланные работы, оформленные иным способом, в конкурсе не участвуют.

Результаты будут объявлены на официальной странице Автономии www.polonia39.com , а также на www.facebook.com/polacy39 и https://vk.com/polonia39  не позднее 01.12.2015.

Материалы для конкурса