Анджейки 2019

Анджейки 2019/ Andrzejki 2019

29.11.2019 Автономия «Полония» собрала всех желающих на Анджейки. Гадания о будущем, история возникновения этой традиции и много смеха.
Впереди год до следующих Анджеек, посмотрим, что исполнится!

29.11.2019 Autonomia Polaków «Polonia» zebrała wszystkich chętnych na Andrzejki. Wróżby o przyszłości, historia powstania tej tradycji i dużo śmiechu. Przed nami rok, więc zobaczymy, co się spełni!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad