Aleja Przyjaźni

15 czerwca na terenie szkoły n.15w Kaliningradzie została zasadzona «Aleja Przyjaźni». To publiczne wydarzenie zostało zaplanowane z okazji Dnia Rosji i było symbolem przyjaźni pomiędzy wszystkimi mniejszościami narodowościowymi w naszym regionie, gdzie obecnie zarejestrowano ponad 130 narodowości.
Na podwórzu szkoły grała muzyka, uczniowie w strojach narodowych witali gości.
Po oficjalnym rozpoczęciu i koncercie przedstawicieli narodowoś- ciowo — kulturalnych autonomii, wraz z merem miasta Kaliningrad A.Yaroshukiem zasadzili sadzonki- 5 grabów i 25 tui.
«Aleju Przyjaźni» wysadzali wszyscy razem: Rosjanie, Białorusini, Niemcy, Litwini, Polacy oraz inni.
Przedstawiciele Autonomii «Polonia» Anna Jermołaejwa i Marina Bobrowskaja też wziąły łopaty i zasadziły drzewko tui. Już teraz przejeżdżając ulicą Aleją Śmialych członkowie naszej Polonii mogą podziwia
to drzewko, którym się teraz opiekujemy na zawsze.

Marina Bobrowskaja
Foto: Anna Jermołaejwa