Акция «Нарциссы» — восстание в Варшавском гетто 19.04.1943

Акция «Нарциссы» - восстание в Варшавском гетто 19.04.1943

Члены Автономии «Полония», Субботняя школа Автономии «Полония» и скаутский отряд принимают активное участие в акции «Нарциссы» — на школьных и полонийных встречах мы говорили о восстании в Варшавском гетто (19.04.1943 г), о судьбе польских евреев-жителей Варшавы, организовали просмотр фильма «Пианист» (реж. Р. Полански) и других фильмов о восстании в Варшавском гетто и обсудили эту тему после просмотра. Также были изготовлены символы акции — желтые нарциссы.

Благодарим Образовательный центр Музея POLIN и Музей истории польских евреев за организацию такого важного проекта!

Autonomia Polaków «Polonia», Sobotnia Szkoła Autonomii Polaków «Polonia» i Drużyna harcerska biorą czynny udział w Akcji «Żonkile» — opowiadaliśmy w trakcie spotkań szkolnych i polonijnych o powstaniu w getcie warszawskim, o losach polskich Żydów-mieszkańców Warszawy, zrobiliśmy przegląd filmu «Pianista» (reż. R. Polański) i innych filmów, opowiadających o powstaniu w getcie warszawskim oraz dyskusję po przeglądzie. Również zostały zrobione symbole akcji — żółte żonkile.

Serdecznie dziękujemy Centrum Edukacyjnemu Muzeum POLIN i Muzeum historii Żydów polskich za zorganizowanie tak ważnego projektu!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad