9 мая — великий праздник День Победы

9 мая - великий праздник День Победы/
9 Maja -wielkie Święto Zwycięstwa

9 мая — великий праздник День Победы. В Калининграде каждый год организуется много концертов, в которых традиционно с польской программой выступает фольклорный коллектив «P.O.L.S.K.A». Сегодня в Парке «Юность» были представлены песни и танцы, давно полюбившиеся зрителям, которые с удовольствием подпевали Елене Рогачиковой и танцевали под веселую польскую музыку. Мира всем и добра! С праздником!
9 Maja -wielkie Święto Zwycięstwa. W Kaliningradzie co roku organizuje się wiele koncertów, w których tradycyjnie z polskim programem bierze udział Zespół Folklorystyczny «P.O.L.S.K.A». Dzisiaj w Parku «Junost» zostały zaprezentowane piosenki i tańce od dawna lubiane publicznością, która z zaangażowaniem śpiewała razem z Eleną Rogaczykową i tańczyła pod wesołe polskie melodie. Niech będzie pokój w waszych domach!