8 августа — I региональный турнир по шахматам

I Региональный Турнир по Шахматам/
I Regionalny Turniej Szachowy

Организатор — автономия поляков «Полония» (Калининград)

Регламент

Цель мероприятия

• популяризация шахмат (классические шахматы)
• возможность соревноваться и выигрывать
• улучшение навыков игры в шахматы
• культурное, интеллектуальное развитие и поддержка полонийного сообщества

Дата и место

Турнир состоится 08 августа 2020 года в 10.00 в помещении шахматного клуба «Стратегия» по адресу: Калининград, Московский проспект, 40, офис 904.

Турнир будет проводиться в одной категории (женщины и мужчины). В турнире могут принять участие члены полонийного сообщества Калининградской области, которые будут соревноваться в одной категории 12+.

Участие

Заявки на участие принимаются до 05 августа 2020 года на сайте.

Система игр

Турнирная система с выбыванием после двух поражений. Игра по часам 10 минут + 5 секунд за каждый ход.  Судья турнира — Новик Павел  (директор шахматного клуба «Стратегия»).

Награды

За 1 место – ПРИЗ от автономии поляков «Полония» (Калининград). За 1–3 место — дипломы и медали. Для всех участников — памятные дипломы.

Заключительные положения

Поминутная программа будет представлена перед началом соревнований и будет зависеть от системы поединков.

Organizator – Autonomia Polaków „Polonia” (Kaliningrad)

Regulamin

Cel imprezy

  • popularyzacja szachów (szachy klasyczne)
  • podnoszenie umiejętności gry i wygrywania
  • doskonalenie umiejętności szachowych
  • rozwój kulturalny, intelektualny i wsparcie społeczności polonijnej

Termin i miejsce

Turniej odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2020 r. o godz. 10 w siedzibie klubu szachowego „Strategia” w Kaliningradzie, przy ul. Moskowski prospekt, 40/904.
Turniej rozgrywany będzie w jednej kategorii (kobiety i mężczyźni).
Do turnieju mogą zgłaszać się członkowie środowiska polonijnego obwodu kaliningradzkiego w wieku12+.

Uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów — do dnia 05 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem www.polonia39.com.

System rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem każdy z każdym lub innym (decyzja na odprawie technicznej przed zawodami). Tempo gry 10 minut na partię + 5  sekund na turę. Sędzią turnieju jest Novik Pavel (dyrektor klubu szachowego „Strategia”).

Nagrody

Za I miejsce — nagroda Autonomii Polaków „Polonia”. Za zajęcie I — III miejsca dyplomy i medale. Dla wszystkich uczestników przygotowane są pamiątkowe dyplomy.

Postanowienie końcowe

Program minutowy zostanie przedstawiony przed zawodami i będzie uzależniony od systemu rozgrywek.

Заявка на участие