28 марта — конкурс пазлов “Мозаика истории”

Конкурс пазлов "Мозаика истории" /
Gra polonijna "Puzzlowe zabawy o historii Polski"

28 марта Автономия «Полония» организовала интересную игру — Конкурс пазлов «Мозаика истории». Предварительно было заявлено 3 команды, но желающих было намного больше, поэтому было принято решение добавить ещё одну команду.

В 17.00 был дан старт соревнованию по сбору на скорость пазлов Института Народной Памяти о знаменитом 303 Варшавском Охотничьем дивизионе им. Тадеуша Костюшко, переданных нам Генеральным Консульством РП в Калининграде, за что мы сердечно благодарим!

С результатом 48’25» был собран первый пазл, последний пазл был закончен с результатом 1:09’05».

Мы благодарим за сотрудничество Институт Народной Памяти и лично директора Адама Хлебовича! Поздравляем игроков-полонистов и харцеров нашей Дружины харцерской за проявленные знания истории Польши, прекрасное настроение и увлекательную игру! Идея игры и проведение — Елена Рогачикова

Dzisiaj, 28.03.2021, Autonomia Polaków «Polonia» zorganizowała ciekawą grę polonijną pt. «Puzzlowe zabawy 2021″. Wstępnie miało być 3 drużyny, ale chętnych było sporo więcej, dlatego postanowiliśmy dodać jeszcze jedną drużynę. Więc o godz. 17.00 rozpoczeło się układanie na czas puzzle Instytutu Narodowej Pamięci o słynnym 303 Dywizjonie Myśliwskim Warszawskim im. Tadeusza Kościuszki, przekazanych nam Konsulatem Generalnym RP w Kaliningradzie, za co bardzo serdecznie dziękujemy! Z wynikiem 48’25» zostały ułożone pierwsze puzzle, ostatnie układanie zakończyło się z wynikiem 1 godz. 09’05». Nasze podziękowania za współpracę dla Instytutu Pamięci Narodowej składamy na ręce Pana Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Adama Hlebowicza! Gratulujemy graczom-polonusom i harcerzom naszej Drużyny harcerskiej za okazałą wiedzę historii Polski, dobry nastrój i piękną zabawę! Idea gry i prowadzenie — Elena Rogaczykowa.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad