2 мая — День Флага Польской Республики и День Полонии и поляков за рубежом

2 мая - День Флага Польской Республики и День Полонии и поляков за рубежом /
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Автономия поляков «Полония» и харцеры автономии отмечают День Флага Польской Республики и День Полонии и поляков за рубежом и готовятся к празднованию дня Конституции. По этому поводу мы написали диктант «Под флагом польского языка».

Autonomia Polaków «Polonia» i harcerzy Autonomii świętują Dzień Flagi i Dzień Polonii oraz przygotowują się do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja! Napisaliśmy Dyktando «Pod Flagą Języka Polskiego» oraz recytowaliśmy wiersze patryotyczne. Niech żyje Polska! Niech żyje Polonia!